Opprinnelsen til løp av type Cannonball kommer vissnok fra Danmark hvor man begynte med slike løp på begynnelsen av 2000-tallet hvoretter Cannonball konseptet har spredt om seg og fått ganske stor popularitet. Ser man på den første tiden var nok konseptet med slike løp  for en stor del rettet mot maratonløpere som ønsket å løpe mange løp i året uten å måtte reise viden rundt og betale større summer for det, mens det senere er utvidet til i større grad også å omfatte både kortere og lengere distanser. 

Litt omkring regler
Noe internasjonalt regelverk for hva som definerer et Cannonball løp finnes så vidt vites ikke, men ser man for eksempel på reglene for godkjenning av løp til ulike Kondis utmerkelser og 100-klubben her hjemme og hva danskene regner som Cannonball løp (Klub 100 marathon) kommer man et godt stykke på vei.

Hovedregelen er at Cannonball løp er arrangementsmessig enkle løp beregnet for et mindre antall deltagere (minimum 3). Det betyr blant annet at arrangøren tilbyr en løype som er målt (som regel med GPS), men hvor det ikke er krav om drikkestasjoner eller annen service som for eksempel sanitet. Man tar videre tiden selv hvoretter denne kontrolleres av en arrangør. Cannonball løp er ut fra dette ikke å sammenlikne med og også noe mer enn virtuelle løp hvor man kan løpe hvor som helst og det heller ikke er kontroll av anvendt tid.

Siden Cannonball løp ikke tilfredstiller krav til løypemåling ut fra internasjonale regler (Jones-counter) eller også tidtagning er resultater fra Cannonball løp imidlertid ikke godkjent for statistikker, men de godkjennes med noen videre krav til ulike Kondis utmerkelser og som løp til 100-klubben. Disse kravene er at løpet skal være åpent for alle og gjordt kjent i terminliste minimum 3 uker i forkant av løpet og videre at det skal foreligge en publisert resultatliste. 

Noen norske Cannonball  løp
Til de første løpene av type Cannonball som ble arrangert her hjemme hører Cannonball Maraton på Jevnaker som arrangeres med både ultra, maraton og halvmaraton. Løp som har kommet til senere omfatter Fornebu Cannonball, Sørmarka Cannonball i Stavanger, Kickmaster ultra Cannonball i Drammen, Holmestrand Cannonball Ultra og Magni Maraton i Trønderlag. Mange av disse løpene går, som vanlig for Cannonball løp, også flere ganger årlig.

Ved siden av disse løpene kan også Ribbemaraton og PåskeHareMaraton, som arrangeres av Löplabbet i en løype mellom butikkene i Sandvika og på Ski, samt Löplabbets MidtsommerMaraton regnes med selv om deltagelsen i disse løpene oftest er større enn hva som anses som "vanlig" for Cannonball. Flere kunne sikkert også vært nevnt, men disse som alle står på terminlista til Kondis for i år, bør kunne illustrere at interessen for Cannonball løp er ganske stor for tiden.