Resultatet blir her ofte dårlige bilder der refleksene lurer blitz og kamera trill rundt, og bildene blir gjerne grovt undereksponert. Hvordan skal man gå frem for å omgå dette problemet?

Selv har jeg slitt med dette problemet så lenge jeg har tatt bilder for Kondis, uten helt å finne ut hva som er løsningen. Kortversjonen her er: problemet er blitzen, du må skru på innstillingene på den!

Et undereksponert bilde gir vanligvis den tilbakemeldingen til fotografen at her er for lite lys, du må derfor skru på kameraet slik at det får mer lys inn på bildebrikken. Du skrur da gjerne på iso, blender, lukkertid, men resultatet blir det samme så lenge det finnes refleksvester i motivet.

Problemet er dette: hvis blitzen er innstilt på automatikk så vil blitzen bruke et tilnærmet usynlig lysblink før den faktiske bildeblitsen finner sted. Denne forhåndsblitzen evaluerer og gir informasjon til kameraet og blitsen får en riktig eksponering basert på avlesningen.

Men siden en refleks returnerer alt lyset tilbake til lyskilden vil blitzen tro der er mye mer lys i motivet enn det faktisk er!

(Erfaringene mine her bygger på en Canon 430EX Speedlite, men jeg vil anta at andre modeller benytter det samme prinsippet).

Løsningen på dette problemet kan være flere: eksponeringskompensasjon (overeksponering), skille blitzen fra kamera eller å stille blitzen inn manuelt.

Det er ikke så vanskelig å stille inn blitzen manuelt. På min Canon 430EX trykker man på knappen Mode og får da frem en M som betyr at blitzen må stilles inn manuelt. Problemet er at man nå må finne ut hvor mye ekstra lys motivet faktisk trenger, basert på kamerainnstillingene, altså lukker, blender og iso.

Den eneste måten å finne ut av dette på er å prøve seg frem. Still kamera inn på de innstillingene du ønsker. Hvis det er helt mørkt har ikke lukkertiden noe å si, da er det tiden på blitzen som gjelder. Hvis der er noe lys fra før så må du ta hensyn til dette. Deretter stille du inn blitzen og tar noen prøvebilder. Da har det ikke noe å si om det finnes refleksvester i motivet eller ikke. Selve refleksdelen vil uansett bli overeksponert.

På min 430EX stilles styrken inn på det store hjulet nederst. Trykk på knappen i midten og still verdiene inn med pluss og minus-knappene. Lysstyrken blir da regulert i henhold til en brøk som går fra 1/1 (full styrke) til 1/64 (minst styrke).

Utfordringen her er at lyset som blitsen sender er statisk, altså har samme styrke hele på alle bilder. Motivet bør derfor ha noenlunde samme avstand til kamera på alle bilder, ellers kan man lett få over- eller undereksponerte deler av motivet.

Når det gjelder metoden med å skille blitzen fra kamera for at refleksene ikke bare skal returnere alt lyset, så kan dette fungere, men problemet er at man må ha en god avstand mellom blitz og kamera. Mine begrensede tester på dette indikerer at det ikke er nok å holde blitzen på strak arm til siden.

For alle metodene gjelder det også at mye kan rettes opp i feileksponerte bilder i etterbehandlingen. Nedenfor er noen eksempler på bilder som er behandlet i Adobe Camera Raw (i Photoshop Elements).

Blitz_display.jpgSlik er manuell modus på en Canon 430EX Speedlite. Styrken på blitzen stilles inn på ringen nederst.

Blitz_1_for_lyst.jpgHer har vi stilt blitzen inn manuelt, men den er litt for kraftig slik at den nærmeste løperen blir overeksponert. Eventuelt må vi ha større avstand til motivet.

Blitz_3_manuell.jpgHer begynner det å komme seg. Overeksponeringen er ikke verre enn den kan reddes i etterbehandlingen.

Blitz_4_manuell.jpgDette er det nærmeste vi kommer en perfekt eksponering. Refleksvesten vil uansett lyse i mørket, men nå er alt annet riktig eksponert.

Blitz_2_automatisk_fix.jpg
Her er det øverste bildet etter behandling i Camera Raw. Som vi ser så inneholder bildet mye informasjon som vi kan bruke, selv om formatet er jpg, ikke raw. Men det er ikke alltid at resultatet blir så bra.

Blitz_3_manuell_fix.jpgHer er det andre bildet etter behandling i Camera Raw.