Fløyen Løpsfestival i 2006: Anders Sommer og Mette Storvestre på vei langs Skomakerdiket en flott vårdag i april.

2006-2007:
5.løp
4.løp
3.løp
2.løp
1.løp

Fløyen Løpsfestival 2006