Kondismedlem Sponset innhold
Nisseløpere klare til start (fra v.): Trine Marit Justad Raaen, Kongsberg OL, Richard Zeiner-Gundersen, Fossum, Knut Vidar Lund, Telenor BIL, Morten Tangen, OK Moss og Linda Fredh, OK Moss. (Foto: Stein Arne Negård)

Nisseløpere klare til start (fra v.): Trine Marit Justad Raaen, Kongsberg OL, Richard Zeiner-Gundersen, Fossum, Knut Vidar Lund, Telenor BIL, Morten Tangen, OK Moss og Linda Fredh, OK Moss. (Foto: Stein Arne Negård)

Mange o-nisser i Imerslundmarka i Vang

Søndag arrangerte Vang OL det tradisjonsrike Nisse o-løpet fra basecampen til Flekkenga barnehage ved Ingeberg. Raskeste Stornisse herrer ble Kenneth Bilstad, Vang OL og Stornisse damer Sofie Johansson, Løten OL

Nesten femti store og små nisser stilte til start og hadde en fin tur i skogen hvor det ble «nisset litt rundt om kring» enkelte poster i Imersundmarka i Vang. Etter løpet var det godt å varme seg rund bålet, drikke kaffe og spise gløgg og pepperkaker.  

Startklare_nisseløpere.jpg
Startklare nisseløpere.

Arrangøren hadde dette å fortelle om terrenget:
«Terrenget er under kontinuerlig endring. De siste årene har det blitt hogd en del i området. Løypene er derfor lagt unna disse områdene, og heller i det finere og mer løpbare terrenget, i den grad det går an. Man vil imidlertid også møte på noe tettere skog, så pass på nisselua! Terrenget er ganske flatt, men man kan til tider komme bort i noen mer kuperte områder. Stornisse og Mellomnisse vil benytte kartet Imerslundsmarka som er utgitt i 1986, samt revidert i 1994. En del av kartet er resynfart i 2010. Kartet kan bidra til gafling, når det finnes nye, raske stier som ikke står på kartet, i tillegg til gjengrodde tømmerslep. Kanskje er det nissen som har tegnet inn sin faste rute på julekvelden? Vegetasjonen på kartet kan også til tider spille deg et puss, og kanskje bidra til at løpere litt lenger bak i feltet plutselig er i tet. De to korteste løypene går på nyere kart som er sist revidert i mars 2016.»

Løypelengder:
Stornisse 7,5 km
Mellomnisse 5,3 km
Smånisse 2,5 km
Mininisse 1,3 km

Nisse o-løpet på Facebook
Alle resultater (kommer)

Tekst og foto: Stein Arne NegårdSamlingsplass.jpg
Samlingsplass, basecampen til Flekkenga barnehage.

Sofie_J_mottar_premie.jpg
Sofie Johansson, Løten OL mottar premie for raskeste Stornisse damer av løypelegger Heidi Therese Wiest Vang OL.