Vi har nettopp omtalt hvor viktig det er å ha nok energi på lange distanser. Her var forbruket og fordelingen av fett og karbohydrater viktig. I tidligere blogger har vi omtalt de forskjellige energisystemene våre, anbefaler å ta en titt på disse.  

Visste du forresten at det ikke er fett og karbohydratene som egentlig gir oss energien inni selve musklene. Energisystemene er egentlig bare «batteriladere» for et «biokjemisk batteri» som befinner seg inni musklenes kraftsentre (mitokondriene). Det aktive energistoffet som gir musklene kraft er faktisk fosfat. Batteriet veksler mellom å være oppladet og utladet. Batteriet har 3 fosfatmolekyler i oppladet stand, men det gir bare fra seg ett fosfatmolekyl i hver utladning. I oppladet tilstand betegnes batteriet som ATP (adenosintrifosfat). I utladet tilstand betegnes batteriet som ADP (adenosindifosfat).

Les hele artikkelen her