Trening og fysisk aktivitet hjelper mot depresjon det har mange undersøkelser vist, men hva hjelper  det, når det er så vanskelig å motivere og inspirere de som er deprimerte til å være litt fysisk aktive. Den virkelig store utfordringen er å få de deprimerte til i det heletatt og starte med litt fysisk aktivitet, slik at de kan se at over tid vil man se lysere på livet om aktivitetsnivået stiger.

Det er det professor i psykiatri Egil W. Martinsen som sier. Han har jobbet med dette i flere tiår. Martinsen har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i nærmere 35 år. Og han er vel en av de i Norge som kan mest om temaet. Martinsen mener trening som virkemiddel for å fremme god helse fortsatt har for lav prioritet i helsevesenet og samfunnet ellers, selv om forståelsen har økt de senere år.  At trening er viktig, både for kropp og sjel er det vel liten tvil om skal man tro på alle undersøkelsene som er gjort på temaet. Det trengs flere stilinger til forebyggende helsearbeid om vi skal greie å gjøre noe med denne utfordringen. Dessuten skulle jeg gjerne sett at alle barn og ungdom har gym på skolen hver dag, og at man innen psykiatrien legger enda større vekt på å få folk ut i aktivitet, mener Martinsen


 

Les hele artikkelen her