Kondis.no: Samleside

Arrangøren nettsider: 4summitrace.no

Arbeidets Rett:

RESULTATER 4 SUMMIT RACE 2010

Damer
1. 	Berit Messelt 			16:08:58
2. 	Inga‐Lill Rønning 		16:11:37
3. 	Wendy Fjellstad 		16:12:11
4. 	Kirsti Holøyen 			19:43:18
5. 	Liv Trøan 			19:58:28
6. 	Ingrid Robøle 			20:42:07
7. 	Malin Brynhildsvoll 		21:25:40
8. 	Erika Ringnes Gjelten 		21:26:06
    Kristin Haugen 			18:38:33 (3 topper)
    Tove Iren Gløtheim Ryttervoll 	07:11:26 (2 topper)
    Stine Ringnes 			12:15:05 (2 topper)
    Gisken Trøan 			14:40:13 (2 topper)
    Berit Nordstad 			Brutt

Herrer
1. 	Håvard Hansen 			10:56:37
2. 	Tore Stengrundet 		11:13:26
3. 	Anders Fiskvik 			11:42:42
4. 	Jo Inge Fjellstad 		13:05:05
5. 	Jan Jacob Verdenius 		13:33:17
6. 	Erik Storli 			14:51:20
7. 	Arnfinn Storli 			14:51:21
8. 	Pål Åge Joten 			16:11:33
9. 	Trond Håvard Joten 		16:32:58
10. 	Christer Tungard 		17:03:22
11. 	Hågen Urseth			17:30:19
12. 	Terje Hansen 			17:40:36
13. 	Tore Leren 			17:58:13
13. 	Per Buttingsrud Aas‐Eng  	17:58:13
13. 	Nils P. Hagen 			17:58:13
13. 	Jakob Trøan 			17:58:13
17.	Ingar Brennmoen 		19:30:43
18. 	Stein Inge Ryen 		19:30:43
19. 	Øystein Nygaard 		19:43:18
20. 	Torgeir Volden 			20:42:07
    Gudbrand Lien 			13:41:26 (3 topper)
    Kjetil Grytbakk 		07:22:19 (2 topper)
    Kim Marius Moe  		13:05:28 (2 topper)
    Hermann Messelt 		16:09:01 (2 topper)
    Trond Tollan 			Brutt
    Erik Bergfall Brovold 		Brutt
    Vidar Hjelmen 			Disket

Team
1. 	Essgjengen 			11:23:41
    Arbeidets Rett 			14:03:11 (3 topper)

4 Summit Light Herrer
1. 	Lars Gunnar Skjevdal 		02:20:56 
2. 	Tormod Frengstad 		02:33:37 
3. 	Mikael Selmer 			02:46:24 
4. 	Esten Kleven 			03:08:31 
5. 	Anders Rønning 		03:26:15 
 
4 Summit Race Light Damer
1. 	Marit Østvang 			02:32:22 
2. 	Kristina Skjevdal 		02:49:15 
3. 	Ingvild Nesteby 		02:55:39 
4. 	Aina F. Røsten 			03:22:21 
5 .	Kirsti Horten 			03:22:26 
6. 	Kirsti Trøan 			03:27:03 
7. 	Nina Tuveng 			03:44:46 
 
4 Summit Race Trim
    Hans A. Skjevdal 		02:49:20 
    Ole Østvang 			03:12:49 
    Per Helge Ryen 			03:53:42 
    Anne Berit Nordvang 		03:49:04 
    Magni Smedås 			03:18:10 
    Kjell Nesteby 			02:55:55 
    Mari Stenvold Wik 		03:44:48 
    Trine Enget 			03:48:40 
    Bjørn Ivar Ryen 		03:15:57 
    Kari Sollid Nordvang 		03:48:52 
    Ole Oscar Kleven 		03:08:33 
    Per Rønning 			03:26:32 
    Knut Selmer 			02:48:19 
    Ørjan Moseng 			03:49:52 
    Arvid Moseng 			03:50:02 
    Anne Kari Frengstad 		03:03:22 
    Kjetil Frengstad 		02:33:50 
    Ingeborg Scheve 		DNF
	Lette Marie Scheve 		DNF 
    Arve Trøan 			DNF