01_minnepris.jpg   Referat på Kondis: Ålesund nyttårsmaraton 2016

Under Ålesund nyttårsmaraton tysdag vart Jon Hendens Minnepris 2015 delt ut til Helge Fuglseth (i midten). Vidare ser vi Inge Asbjørn Haugen, ex Maratonutvalet (utdelar) og Morten Andersen frå arrangøren.        Foto: Martin Hauge Nilsen

Jon Hendens Minnepris

Her er det glimrande forslaget som kom inn i byrjinga av mars:

Til Kondis
kondis@kondis.no                                                                                                   Ålesund 2. mars 2016

Helge Johan Fuglseth foreslås tildelt Jon Hendens minnepris

Helge Johan Fuglseth er født 30. juli 1949 og bosatt i Ålesund. Han har løpt 146 maratonløp og debuterte på distansen i 1984. Hans bestenotering ble satt i 1985 med tiden 2.40.47. Helge har i tillegg deltatt i en rekke halvmaraton, kortere distanser og motbakkeløp. I aldersklassene 60-64 og 65-69 har han markert seg som en av landets beste løpere på maraton.

Han har gjennom en årrekke vært en ivrig deltaker i både norske og utenlandske maraton og i  halvmaratonløp, og på tross for hyppig deltakelse har han oppnådd svært gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger.

Helge utviser god idrettsånd og hans væremåte og holdning er til inspirasjon og motivasjon for andre løpere. Han forsøker aldri å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og er en person som på tross av meget gode resultater, definitivt ikke fremhever egne prestasjoner overfor andre.

I tillegg til selv å være en aktiv og habil løper, har Helge i mange år vært medarrangør av en rekke maraton, halvmaraton og løpskaruseller både sommer og vinter. Han er også Kondis sin kontaktperson i Møre og Romsdal og farter rundt i hele fylket for å lage gode reportasjer om løpssporten. Han er således også en forbilledlig god ambassadør for KONDIS.

Helge Fuglseth sitt engasjement, væremåte og fremtreden i løpssporten har i mange år også bidratt til å motivere og rekruttere nye løpere. Jeg mener derfor at han er en klar kandidat til å motta Jon Hendens minnepris for 2015

Med vennlig hilsen
Svein-Rune Johannessen
Medlem 10527
 

Kommentar frå underteikna (IAH):
Heilt utruleg at Helge Fuglseth ikkje har fått denne prisen før. Underteikna fekk nemleg denne prisen for ti år sidan.Prisen skulle opphavleg utdelast under Jessheim vintermaraton i november, men då gjekk ikkje flyet opp frå Vigra - og "Ålesundsgjengen" vart ståande att.

Helge Fuglseth sine maratonløp