Årsaken til at styret ønsker å heve Kondisrabatten til neste år er at den har stått uforandret i svært mange år. Mens medlemmer i Kondis i år 2000 i snitt kunne spare inn medlemskontingenten etter å ha deltatt i åtte løp, må de i år delta i det dobbelte antallet løp for å spare inn kontingenten. Styret synes derfor det er på tide å øke rabatten noe fra 2017, og har besluttet at rabatten vil øke fra dagens 25 og 50 kroner til henholdsvis 40 kroner for løp under 21 km og 80 kroner for de løpene som er på 21 km og oppover. 

Andre endringer i avtalen er:

 • Kontrollmålte løyper gis en godkjenning for 5 år av gangen. Arrangøren skal henge opp en skriftlig beskrivelse av løypa i sekretariatet.
 • Punktet om klasseinndeling etter Kondis sine retningslinjer kan avvikes etter avtale med Kondis. Dette for å gjøre det enklere for spesielt små løp.
 • Kvalitetsarrangøren skal bruke Kondis’ kvalitetsmerke i markedsføringen av løpet slik at det blir lettere å se at løpet er et kvalitetsløp.

Her er den hele og fulle avtaleteksten:

Arrangørens ansvar:

 1. Alle distanser skal være kontrollmålt av Kondis-løypemåler. (Dette gjelder kun løp som går på underlag som gjør det mulig å foreta kontrollmåling). Arrangør plikter å gi beskjed til Kondis om det er endringer i løypene eller om noen av deltakerne åpenbart har løpt feil. Godkjente løyper gis godkjenning for 5 år av gangen. Arrangøren utformer en skriftlig beskrivelse av løypa som henges opp i sekretariatet for arrangementet.
 2. Det skal være et godt teknisk arrangement: 
  • nøyaktige kilometermerker
  • god oppmerking/anvisning av løypa
  • drikkestasjon(er) underveis for løp lengre enn 8 km, minst en per femte km
  • klasseinndeling etter retningslinjer trukket opp av Kondis på minst en distanse. Hvis det er flere distanser, kan lavterskeltilbud ha alfabetisk resultatliste eller ingen tidtaking. Kravene til klasseinndeling kan avvikes ved skjønn etter avtale med Kondis sentralt.
 3. Løpene skal offentliggjøres minimum på Kondis sin terminliste på kondis.no.
 4. Kondis-medlemmer får kr 80 i rabatt på startkontingenten på distanser fra 21 km og oppover og kr 40 ved kortere løp enn 21 km. Dette gjelder også ved etteranmelding.
 5. Kondis disponerer gratis standplass i forbindelse med startnummerutdelingen og arrangørene deler ut Kondis-brosjyren til deltakerne i forbindelse med startnummerutdelingen.
 6. Kvalitetsarrangører skal bruke Kondis’ kvalitetsmerke (kvalitets-K) i sin markedsføring. Denne K-en vil også være tydelig markert i Terminlista ved løpets oppføring.

Ansvar for Kondis:

 1. Kondis lager forhåndsomtaler av kvalitetsløpene og dekker disse i etterkant på kondis.no når arrangøren sender inn informasjon til redaksjonen. 
 2. Kvalitetsarrangørene får henvisning til egen nettside fra terminlista på kondis.no.
 3. I bladet Kondis vil det være med et utdrag av oversikten over kvalitetsarrangører med dato for arrangementene. Den hele og fulle oversikten legges ut på kondis.no. 
 4. Kvalitetsarrangører mottar minimum 5 gavekort på Kondismedlemskap til uttrekning blant deltakerne i løpet. Store løp får flere gavekort.

Denne avtalen løper for ett kalenderår av gangen, med automatisk fornyelse for et nytt kalenderår dersom den ikke blir sagt opp av en av partene innen 1.11 for neste kalenderår.