Logo KondisI kvalitetsavtalen forplikter arrangøren seg til å kontrollmåle løypa slik at deltakerne med sikkerhet kan vite at de prestasjonene de oppnår i løpet, kan komme med på Kondis sine statistikker om de er gode nok, og at en eventuell personlig rekord de setter er satt i en løype med korrekt distanse. 

Kvalitetsløpsarrangører gis rett til å bruke Kondis-K-en (bildet) i sin markedsføring. Løpet er også merket med denne K-en i Kondis sine terminlister.

I tillegg til at løypa skal være kontrollmålt, forplikter arrangøren seg også til å ha nøyaktige kilometermerker, god oppmerking av løypa, og drikkestasjoner underveis for hver 5-kilometer i løp lengre enn 8 kilometer. Arrangøren skal også følge Kondis sin anbefalte  klasseinndeling, løpet skal bekjentgjøres minimum på Kondis sin terminliste, og alle Kondismedlemmer skal få 80 kroner i rabatt for distanser fra 21 kilometer og oppover, og 40 kroner i rabatt på kortere distanser. 

Noen arrangører velger å trekke ifra Kondisrabatten direkte i påmeldingssystemet, mens andre løser det på andre måter. Dersom de som melder seg på et K-løp ikke får rabatten i forbindelse med påmeldingen, anbefales de å ta kontakt med arrangøren for å få denne refundert.