Det viser resultater fra helseundersøkelsen Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) har gjennomført sammen med Kondis. Undersøkelsen er gjennomført med midler fra Stiftelsen Dam og ble nylig publisert i tidsskriftet Sleep Medicine

– I alt 1281 Kondis-medlemmer har svart på vår første spørreundersøkelse som gikk på å kartlegge fysisk aktivitet og psykisk helse blant Kondis-medlemmer, sier førsteamanuensis Audun Havnen ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet som er ansvarlig for undersøkelsen sammen med førsteamanuensis Linda Ernstsen, NTNU.

De som responderte på undersøkelsen var mellom 19 og 81 år, med en gjennomsnittsalder på 49. Av de som svarte var 31 prosent kvinner. 

Betydelig bedre psykisk helse

Da myndighetene stengte ned den 12. mars i år, var det mange som gikk over til å ha hjemmekontor, og flere brukte tid utendørs i form av turgåing og annen fysisk aktivitet. 

Blant de spurte Kondis-medlemmene var det hele 64,3 prosent som beholdt samme aktivitetsnivå, 13,4 prosent reduserte aktivitetsnivået og 21,9 prosent økte det. 

Den psykiske helsen til Kondis-medlemmene under koronanedstengingen ser også ut til å være vesentlig bedre sammenlignet med  tall fra den generelle befolkningen i Norge. Mens det blant Kondis-medlemmene var 9,0 og 4,4 prosent som ga svar som tydet på at de hadde symptomer på henholdsvis angst eller depresjon  var de tilsvarende tallene 14,2 og 9,4 prosent i den generelle befolkningen i 2008 og 2009. 

Kondis-medlemmer sover bedre 

Blant Kondis-medlemmene var det 21 prosent som oppga søvnproblemer, men det var kun 16 deltakere (1,2 prosent) som sov så dårlig at de kunne diagnostiseres med søvnløshet. I en undersøkelse som ble gjort i den generelle befolkningen i 2007-2009 var det 7,9 prosent som kunne diagnostiseres med søvnløshet. De som hadde symtomer på angst og depresjon hadde større grad av søvnproblemer enn dem med som ikke hadde disse symptomene, noe som tidligere forskning også viser. 

– Undersøkelsen konkluderer likevel med at personer som er så fysisk aktive som det Kondis-medlemmer er, har bedre psykisk helse og sover bedre om natta enn hva som er vanlig i gjennomsnittsbefolkningen, forklarer forskerne. 

LES OGSÅ: NTNU og Kondis fikk 475.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam

 
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957