(Tekst og foto: Stein Arne Negård)Start_paa_Glomdalsmuseet.jpg
Klare til start på Glomdalsmuseet.

Løperne på kveldens o-løp fikk virkelig testet retningssansen med mange poster på kryss og tvers, først på Glomdalsmuseet, så ble det en tur over hengebrua til Prestøya. Hengebrua gynget godt, og noen syntes det var litt skummelt. Når man hadde fokus på å finne poster raskest mulig gikk det greit. En del poster og retningsforandringer rundt om på Prestøya før løypene avsluttet på Skogmuseet.

Det ble en fin kveld for ca. 165 løpere i fine og utfordrende løyper, og nesten alle kom i mål før regnværet satte inn. Nå er det igjen to Bedrifts o-løp før sommerferien.

Resultater 
Bedrift o-løpenes hjemmeside

Maal_Skogmuseet.jpg
Mål og samlingsplass Skogmuseet.