Med virkning fra 31. mars har John Henry Strupstad trukket seg som leder i ultraløpsutvalget på grunn av en travel jobbsituasjon og hektisk hverdag ellers. Nå etterlyser man kandidater til lederjobben.

De fire som er igjen i utvalget fortsetter med de oppgavene de har – og tar evt. noen oppgaver tidligere leder hadde. Men, ingen av dem ønsker å overta lederjobben i utvalget.

I dagens møte i ultraløpsutvalget ble ledersituasjonen diskutert med tanke på hva slags leder man ønsker, og det er egentlig bare ett hovedkriterie; at lederen - kvinne eller mann - bør kjenne godt til norsk ultraløping og brenne for ultraløping spesifikt.

NFIFs ultraløpsutvalg, som opprinnelig var et utvalg under Kondis, har hatt følgende ledere: Per Lind 2010-2013 , Sharon Broadwell 2013-2017 og John Henry Strupstad 2013-2017.

Dagens utvalg består ellers av Olav Engen siden 2007, Ragnar Nygaard siden 2015, Heidi Grønvoll siden 2019 og utøverrepresentant Jo Inge Norum siden 2021.


På www.kondis.no/ultra kan du lese masse ultraløpsrelatert stoff og finne link til fast informasjon

____________________________________________________________________________________

Ultrautvalg-logo.jpg

PRESSEMELDING:

NFIFs ultraløpsutvalg søker etter ny leder

John Henry Strupstad har vært leder i ultraløpsutvalget de siste fem årene – han kom inn i utvalget som utøverrepresentant i 2015 – men må nå trekke seg på grunn av endret arbeidssituasjon.

Ingen av de øvrige medlemmene av ultraløpsutvalget ønsker å gå inn i lederrollen, men alle fortsetter i utvalget som nå ser etter ny leder.

Det man ser etter er en kvinne eller mann som kjenner ultrasporten godt og brenner for å gi ultraløpingen i Norge og mesterskapsaktuelle løpere best mulig rammebetingelser.

Mye av lederens oppgaver går på kontakt med det norske og internasjonale forbundet, samt kontakt med landslagsaktuelle utøvere, og å lede utvalgsmøtene som vanligvis skjer som videomøter.

Mange av utvalgets andre oppgaver er godt fordelt på de øvrige medlemmene, som foreløpig er valgt for 2021-2022.

De som ønsker å bli vurdert som kandidat til lederjobben i ultraløpsutvalget kan kontakte Heidi Grønvoll (984 82 302) for ytterligere opplysninger og helst sende en skriftlig henvendelse i første omgang til heidis_post@hotmail.com senest 25 april.

_______________________________________________________________________________

Ultraløpsutvalget
...er et ulønnet utvalg tilknyttet Norges Friidrettsforbund (NFIF). Utvalgets oppgave er å fremme ultraløping i Norge.

Ultraløpsutvalget har fire medlemmer  i tillegg til en utøverrepresentant  – alle tilsluttet en norsk friidrettsklubb, og med spesiell interesse for ultraløping. Medlemmene er ikke ansatte i NFIF, men samarbeider med NFIF sentralt.

Utvalget innstiller utøvere til internasjonale ultraløpsmesterskap (godkjennes sentralt i NFIF), innstiller tildelinger av norske ultraløpsmesterskap, innstiller til "årets ultraløper" og samarbeider ellers med NFIF sentralt om det meste innen ultraløping i Norge.

Utvalget samarbeider også med Kondis når det gjelder publiseringer, statistikk og terminlister. 

friidrett.no    kondis.no/ultra

________________________________________________________________________________