Deltagertallene angir norske fullførende i utenlandske maratonløp 
i fjor ut fra tilgjengelige resultatlister. I enkelte tilfeller 
kan det være usikkerheter knyttet til tallene. Dette kan gjelde 
når resultatlistene ikke er søkbare på landskode eller land og det 
dermed er vanskelig å identifisere norske som har vært med. 

Maraton  	  Norske deltagere 
New York Marathon   	348	 
Berlin Marathon    	249	 
Stockholm Marathon  	236	 
Amsterdam Marathon   	 94	 
London Marathon    	 62	 
Paris Marathon 	 52	 
Frankfurt Marathon 	 39	 
København Marathon    34	  
Hamburg	Marathon  	 24	 
Aten Marathon		 24	 
Budapest Marathon   	 22	
Roma Marathon      22 
Barcelona Marathon	 21	 
Krakow Marathon		 15	 
Chicago Marathon     13	 
Ljubljana Marathon	 12	 
Göteborg Marathon	 12	 
Praha Marathon		 12	 
H.C. Andersen Marathon	 11	 
Rotterdam Marathon    10	 
Wien Marathon		 9	 
Boston Marathon		 9	 
Östersund Marathon 	 8	 
Lanzarote Marathon	 8	 
Reykjavik Marathon	 8	 
Firenze Marathon	 7 	 
Sunne Marathon		 5	 
Beijing Marathon	 5	 
 
Løp med færre enn fem norske deltagere:
Brüssel Marathon (4), Honolulu Marathon	(4), Dubai Marathon (3),	 
Mallorca Marathon (3), Eindhoven Marathon (2), Helsinki Marathon (2), 	
Khon Kaen Marathon (2), Kiel Marathon (2), Monaco Marathon (2),	 
Warsawa Marathon (2), Blokhus Marathon (1), Bonn Marathon (1),	 
Fairbanks Marathon (1), Houston Marathon (1), Lausanne Marathon (1),		 
Madrid Marathon (1), Marine Corps Marathon (1), Paavo Nurmi Marathon (1),
Phuket Marathon (1), Singapore Marathon (1), Torino Marathon (1),	 
Torshavn Marathon (1), Öland Marathon (1), Venezia Marathon (1),
Växjö Marathon (1)

Deltagelsen utgjør 1412 registrerte løp. men siden oversikten neppe er
komplett antar vi at antallet er noe større.