Olav Engen (66) er deltidsansatt i Kondis med utviklingsoppgaver og vikarierer også noen ganger som nettredaktør. Han har vært lokalredaktør for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.


 

Vignett-kondiskommentaren.jpg

Ny anbefalt klasseinndeling fra nyttår

Fra nyttår vil Kondis innføre en ny anbefalt klasseinndeling. Bakgrunnen for dette er at vi for de yngste klassene hadde anbefalinger som ikke var helt i tråd med barneidrettsbestemmelsene.

Utdrag fra regler for konkurranser i barneidretten:
- Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

En av Kondis tidligere anbefalte klasser var 10-11 år, og dette blir da feil i henhold til barneidrettsbestemmelsene. Også for statistikkene våre blir det feil å ta med 10-åringer eller yngre.

Vi vet det er mange synspunkter på disse bestemmelsene, og mange mener at barna uansett ser hvem som løper fortest og saktest, men  en av hensiktene med slike bestemmelser er å redusere fokus på prestasjonen for de yngste - og heller fokusere med på idrettsgleden. Da tenker vi ikke spesifikt på 10-åringer som blir de eldste deltagerne uten rangerte resultater, men like mye på enda yngre løpere som ofte figurerer i resultatlister fra mosjonsløp. Barn løper gjerne "alt de orker" enten resultatlistene er alfabetiske eller tidsrangerte, det er først og fremst de voksne som gjør dem oppmerksomme på plasseringen i den det ikke er opplagt for de aller fremste.

Hva da med løpere yngre enn 11 år som melder seg på i eldre aldersklasser på mosjonsløp? Dette er det vanskelig både for arrangører og Kondis (ved resultatutlegging)  å ha oversikt over, dette må være et foreldreansvar. Vi anbefaler selvsagt at man følger bestemmelsene i barneidrettsreglene. Vårt bidrag her blir først og fremst å tilpasse vår anbefalte klasseinndeling.

Vi tar med to pukter til fra regler for konkurranser i barneidretten:
- Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
- Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer det året de fyller 11 år.

Klassinndeling anbefalt av Kondis (pr 2017)

Kondis anbefalte klasseinndeling endres pr.1.1.2024 til:

11 år (laveste alder for 3 km og 5 km)
12 - 13 år (laveste alder for 10 km)
14 - 15 år (laveste alder for halvmaraton fra 15 år)
16 - 17 år 
18 - 19 år (laveste alder for maraton)
20 - 22 år
23 - 39 år (evt. 23-34 år og 35-39 år)
40 - 44 år (deretter 5-årsklasser så langt det er deltakere)

I løp opp til 5 km kan det også være en klasse for 7 - 10 år uten tidtaking eller tidtaking med alfabetisk resultatliste. 10-årsklasser fra fylte 40 år kan være en løsning i løp der det forventes et deltakertall på under 50 personer. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2024.

Statistikkarbeid
Det opereres med mange klasseinndelinger rundt om i landet. Kondis har i samarbeid med Friidrettsforbundet utarbeidet en anbefalt klasseinndeling som også samsvarer med de klasser det føres statistikk for. Alle som arrangerer løp i kontrollmålte løyper på 5, 10, 21,1 og 42,2 km må følge denne inndelingen om resultatene skal komme med på våre statistikker.