Jan+Monsrud+%28til+venstre%29+og+Vidar+Lund+klare+til+start+i+historiens+11.+Oterl%F8p+p%E5+Rasta+p%E5+Kongsvinger.
Jan Monsrud (til venstre) og Vidar Lund klare til start i historiens 11. Oterløp på Rasta på Kongsvinger.