Kondis har målt løypene i 47 norske løp bare i år, og til sammen er det 227 kontrollmålte løp med 420 ulike løyper på lista nedenfor. Omtrent halvparten av løypene i oversikten er målt de siste fem årene - mange av dem er målt flere ganger i perioden. Oversikten omfatter også løp som er AIMS-sertifiserte og måles av AIMS.

At halvparten av løpene er kontrollmålt siste fem år, betyr også at halvparten av målingene er mer enn fem år og kan ha behov for ny måling eller bekreftelse på at løypene som benyttes er nøyaktig slik de ble målt.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med oss på kondis@kondis.no dersom du kjenner til løp på lista som er nedlagt, eller der de målte løypene ikke lenger er i bruk. Vi skal selv gå gjennom løpene på oversikten og bidra til at alle løp enten er kontrollmålt siste fem år - eller bekreftet uendret i samme periode.

Løp på statistikkdistansene har fått fargekoder, men det er selvsagt fritt fram å måle også andre løyper.

Ny måling ved alle endringer
Løypene MÅ måles på nytt ved alle endringer. Vi har dessverre sett en del tilfeller - også i år - der arrangører har justert løypene på grunn av vegarbeid eller andre årsaker - og der løypelengdene har blitt feil. Det er kun den målte løypa som er sertifisert, så ved alle endringer må det kontrollmåles opå nytt.

Løypene må merkes slik de er målt
Det er en selvfølge at løypene merkes slik de er målt, men dessverre blir dette også feil noen ganger. Da er det ikke løypemålingen som er årsak til at distansen blir feil, men rett og slett at løype er merket annerledes. Dette skjer gjerne ved en misforståelse fra de som skal merke eller som skal veilede løperne i veikryss. Alle arrangører av løp på "statistikkdistanser" bør ha en rutine for sjekk av løypa etter merking, ved at noen løper eller sykler gjennom løypa.

Via menyen på kondis.no forside finner du info om kontrollmålte løyper, om hvordan vi måler og hvem våre løypemåletre er.

Direkte link til alle kontrollmålte løyper

Kontrollmålte_løyper.jpg