Til alle medarbeiderne i kondis.no (Sendt ut som e-post 21. januar)

Olav Engen og undertegnede vil i tiden fremover sende ut et nyhetsbrev til våre medarbeiderne rundt om i landet. Vi ser for oss et nyhetsbrev 6-10 ganger i året. Her vil vi ta opp endringer og nytt i publiseringsverktøyet, komme med informasjon om endringer/nytt på sidene og ellers fortelle litt om hva vi holder på med sentralt. Tips, forslag og saker som dere har sendt inn vil vi også presentere.
Hvis du av en eller annen grunn ikke vil være på distribusjonslista er det fint om du gir tilbakemelding på dette.

VI TAR OGSÅ MED ET ALDRI SÅ LITE TIPS:  KART i artikkelen

Det er kanskje ikke alle som kjenner til at en kan legge inn et KART i en artikkel. Det får en til ved å velge KART når en er inne i en artikkel. I vinduet  som åpner seg trykker en på kartsymbolet og zoomer inn til ønsket sted på kartet. Plasser markøren på stedet og dobbeltklikk og deretter trykker en på BRUK POSISJONEN. En kan velge zoomnivå, stort eller lite kart og type kart, satelitt, terreng osv.

INFO JANUAR 2015:
o HUSK: Alle reportasjer skal legges i mappen for fylket/distriktet der arrangementet foregår (selv om det ikke er «ditt vanlige område»)
o HUSK: Det sparer oss for mye arbeid hvis dere legger inn i terminlista at dere skal dekke et arrangement.
 
2. De fleste barnesykdommer etter overgang til ny editor i CP er løst, men gi beskjed til Olav eller meg dersom du opplever problemer.

3. Det blir noen endringer på kondis.no forside de nærmeste ukene, bl.a.:
o Ny butikk som allerede er lansert.
o «Idretter» får link i headeren og noen av de faste Kondis-elementene flyttes for å tilrettelegge for nye annonsemoduler.
o «Siste fra lokalsidene» endres til bare tekst og 10 siste

4. Dersom du trenger veiledning mens du legger ut saker er det også bare å ta kontakt med en av oss (e-post om det ikke haster, ellers SMS).

5. Nå som undertittel og ingress ikke vises på forside bør dere utnytte muligheten til mer informativ tittel (likevel helst innenfor to linjer).

6. Forsidebilde: Vær ekstra nøye på valg av bilde med bra kvalitet til forsiden, selv om dette ikke er bildet du helst ville brukt.

7. Vi minner også om at det er muligheter for å tjene penger på å selge bilder en har tatt ved å laste de opp på Imageshop.
o Se tidligere utsendt e-post fra Marianne (vedlegg) og veiledning (vedlegg)

8. Meld også fra om dere kommer på Landsmøtet som i 2015 er lagt til Fredrikstad 17. – 19. april i forbindelse med Fredrikstadløpet

9. Vedlagt er tidligere utsendt avtale om dekning av kostnader til utstyr.

KARTLEGGING 2015+
Vi ønsker også å kartlegge litt nøyere hva hver enkelt av dere har av kapasitet og mulighet til å bidra med på www.kondis.no. Det er ikke alle vi er i regelmessig telefonkontakt med, det er derfor fint om dere tar dere tid til å svare på spørsmålene nedenfor:

Skriv svar bak spørsmålene og returner e-posten.
1.       Dette er hva jeg normalt bidrar med for kondis.no:
2.       Dette er hva jeg kan bidra med i 2015 (hvis endringer):
3.       Fotoutstyret jeg bruker er (eget/kondis):
4.       Jeg vil gjerne bli kontaktet for å diskutere oppgaver og/eller utstyr:
5.       Jeg trenger litt mer veiledning i nyhetsutlegging:
6.       Jeg har følgende tips om mulig ny medarbeider for kondis.no:
7.       Annen tilbakemelding:

mvh Heming Leira
webmaster@kondis.no
http://kondis.no

mob: +47 47 97 67 59