NYHETSBREV 2 2015
Redigert av Heming Leira og Olav Engen

Hei medarbeider i kondis.no
Du får dette nyhetsbrevet fordi du er en av våre bidragsytere som vi gjerne vil ta vare på – og som vi tror vil ha nytte av noe av det vi skriver om. Det skjer jo hele tiden forbedringer og endringer på sidene våre og i publiseringsverktøtet som det kan være kjekt å bli gjort oppmerksom på.

 1. Våre skribenter og fotografer
  Oversikten med info og epostadresser til våre medarbeidere er oppdatert på kondis.no. Her har vi tatt med alle som vi betrakter som aktive bidragsytere. Vi er åpne for innspill om endringer.

 2. Imageshop og CP-editor på Landsmøtet
  Mange av dere skal på landsmøtet, der er fredag 17:30-20:00 avsatt til nyhetsutlegging «fra bilderedigering til ferdig nyhet», en gjennomgang fra A til Å.

  Grovt sett vil Olav ta for seg stadiene fra rydding i bilder, opplasting til Imageshop, opplasting til CP, utlegging av nyheter med tips og triks, godkjenning mv. Mange av dere kan sikkert supplerere med egne tips.

 3. Landsmøte i Fredrikstad 17.-19. april
  Hvis du ikke er påmeldt, men likevel ønsker å være med – eller minimum ønsker å delta fredag kveld, ta kontakt med Marianne Røhme for å sjekke om det er plass. Kondis dekker reise- og opphold så langt det er mulig.

 4. Ingressbildetekst / toppbildetekst
  Det er nå tilrettelagt for å få lagt inn bildetekst rett under toppbildet, noe som blir både penere og riktigere enn slik det har vært til nå. Se veiledning i filarkivet.
  Du bør alltid legge inn bildetekst, eller sjekke om det ligger en tekst allerede (linket til bildet) som du vil fjerne.

 5. Bildekarusell som toppbilde
  Det ble tidigere klargjort for bildekarusell i publishingverktøyet vårt, men først nå fungerer dette tilfredsstillende. Bruk av bildekarusell gir både et profesjonelt preg, og artiklene blir ikke like lange. Se veiledning i filarkivet.

  En grei arbeidsmetode kan være å legge de viktigste bildene i selve artikkelen, deretter andre gode bilder i bildekarusellen - og hele bildefila med aktuelle bilder på Imageshop. Prøv deg fram, noen ganger er bildekarusell å foretrekke, andre ganger den tradisjonelle fotoreportasjen med bildene nedover.

 6. Bildebehandling i editor
  Som de fleste av dere nok har oppdaget kan vi ikke beskjære, slette, rename, droppe zipfiler og mye annet når vi er i brødtekstmodus, slik vi kan gjøre når vi er i ingressbildemodus eller direkte i filarkivet. Dette skal bli løst slik at vi får samme funksjonalitet uansett hvor vi er i editorverktøyet.

 7. Eliminere sider i «mest leste»
  På hovedsiden har vi en automatisk visning av de mest leste artiklene, det betyr i praksis de fem mest leste sakene siste to uker. Ofte kommer samlesider, resultatsider mv opp her – men disse ønsker vi ikke å ha i denne opplistingen – kun rene nyhetssaker. Dersom du redigerer en type sak som ikke hører med i kategorien «nyheter» er det fint om du følger denne veiledningen i filarkivet.

 8. Andre veiledninger
  I artikkelarkivet under Kondis/Medarbeidere/Veiledninger finner du flere veiledninger…

 9. Last opp resultater til filarkivet
  Resultatlister i pdf som ligger på arrangørens hjemmeside bør lastes ned og opp på filarkivet vårt (og pekes til dit) slik at vi har den for senere bruk. Ofte endres/forsvinner slike nettadresser/hjemmesider/resultatlister

 10. Hjelp oss med kartreferanser til terminlista
  Vi trenger hjelp til å lage kart for arrangementene i terminlista som mangler KART der du bor (hvis du vet hvor starten er. Zoom inn på et kart på Gule Sider eller Google Maps og send URL for kartet til webmaster@kondis.no

 11. Husk å oppdatere publiseringsdato
  Hvis du oppdaterer en "gammel" artikkel , er det fint om du oppdaterer publiseringsdatoen til dagens dato

 12. Fra forrige nyhetsbrev…
  Vi repeterer disse punktene fra forrige nyhetsbrev:

 13. Nå som undertittel og ingress ikke vises på forside bør dere utnytte muligheten til mer informativ tittel (likevel helst innenfor to linjer).

 14. Forsidebilde: Vær ekstra nøye på valg av bilde med bra kvalitet til forsiden, selv om dette ikke er bildet du helst ville brukt.

 15. Dersom du trenger veiledning mens du legger ut saker er det også bare å ta kontakt med en av oss (e-post om det ikke haster, ellers SMS).

 16. Veldig få har svart på spørreundersøkelsen i forrige nyhetsbrev. Det er fint om også DU kan svare på spørsmålene...

Oslo 30.mars 2015

Vennlig hilsen
Heming og Olav