Frode Hoprekstad i Velledalen IL er primus motor for det første 24-timersløpet på Sunnmøre og Vestlandet forøvrig, og han har også ambisjoner om å løpe langt selv - drømmen er 200 kilometer.

- Vi hadde først tenkt å bare arrangere dette lokalt som et prøveprosjekt, men mange har vist interesse, og vi legger derfor tilrette så dette blir godkjent som et offisielt løp, sier Frode Hoprekstad, som er spent på gjennomføringen av noe som blir helt nytt for klubben.  

- I tillegg til 24-timers og 12-timers konkurranse, kommer vi til å legge opp til at folk kan komme å løpe så mange runder de vil, når de vil. Her vil 1 krone pr. runde gå til Unicef Ukraina. Vi har arrangert noen uoffisielle lokale «Last man standing», og har hatt suksess med at folk kan komme og bli med på en runde eller fem når de måtte ønske det. Tror mange i bygden vil støtte opp om prosjektet, sier Hoprekstad.

Litt om løpet:
24t: startar fredag 17. juni kl. 19:00 og endar laurdag 18. juni kl 19:00.
12t: startar laurdag 18. juni kl. 07:00 og endar laurdag 18. juni kl. 19:00. (Eventuell 12t-start samtidig som 24t-løpet.)
Årets utgåve vert å sjå på som eit prøveløp, men vi har eit håp om at dette vil bli eit årleg offisielt arrangement!
- Det vil vere tilgong på garderobe.
- Vending kvar tredje time (22:00, 01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00 og 16:00).
- Enkelt sekretæriat ved stadion så lenge løpet pågår. Her vil det vere tilgong på energi og drikke, telt med stolar, men ta gjerne med det du ønskjer sjølv.
- Fortrinnsvis løparar i bane 1, gåande i bane 2 og utover.
- Elektronisk rundeteljing der resultatlister vil bli publiserte.
- Den som står av 24t.-løpet innan dei 12 første timane, får tida si registrert som 12t.
 
Se også: Om norske ultraløp 2022 (løpsliste, påmeldingsstatus, link til reportasjer mv)