Foruten årsstatistikker for veteraner fører Kondis også statistikker for "alle tider" som vil si for så lang tid tilbake som man har tilstrekkelige opplysninger. Disse statistikkene omfatter i likhet med årsstatistikkene distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Når det gjelder maraton og halvmaraton bygger statistikkene på Friidrettsforbundets veteranstatistikker som ble ført inntil 1992 og på Kondis årsstatistikker fra tiden etter dette. På 5 km og 10 km finnes det så langt man kjenner til ikke landsomfattende statistikker fra tiden før Kondis begynte med kontrollmåling av løyper etter internasjonale regler og føring av årsstatistikker, og disse statistikkene omfatter hovedsakelig resultater oppnådd fra og med 2005 når det gjelder 5 km og fra og med 1996 når det gjelder 10 km, mens enkeltresultater fra år før disse også er tatt med der man regner med at løypene har vært kontrollmålt og lange nok. 

Statistikkene skiller seg også noe når det gjelder hvor mange løpere de omfatter. For tiden omfatter maratonstatistikkene de 30 beste i hver veteranklasse, mens 10 km statistikkene omfatter de 20 beste. Statistikkene på halvmaraton og 5 km omfatter løpere med tider bedre enn gitte tider.

Oppdaterte statistikker:
Maraton menn | Maraton kvinner
Halvmaraton menn | Halvmaraton kvinner
10 km menn | 10 km kvinner
5 km menn | 5 km kvinner