Sørdalskarusellen på Lillehammer har hatt en meget god utvikling og er Innlandets største løpskarusell. Bare i pandemiåret 2021 hadde karusellen flere deltakere enn i år. Snittallet pr løp i år var på 341. 

Sørdalskarusellen arrangeres med både virtuelle løp og løp med fellesstart som fungerer meget godt.  Godt miljø og stor entusiasme kjennetegner arrangementene og de gjennomføres på en profesjonell måte, greit og effektivt.

Været og diverse anleggsarbeider har i år gitt arrangøren noen utfordringer i år, og noen av løypene måtte legges om. Likevel har alle løp blitt gjennomført som planlagt og på premieutdelingen i Håkons Hall var det rekorddeltakelse, med vel 200 frammøtte. 

Her på premieutdelingen ble det utdelt egne medaljer til de yngste i klasse 0 – 11 år, egne premier til klassevinnerne, samt utmerkelser til de som har fullført Sørdalskarusellen i hhv. 5, 10, 15, 20 og 40 år. Alle de 281 deltakerne som har fullført årets karusell fikk et eget stettglass med inngravert logo og årstall.

Finn Olsen, styreleder og primus motor i Sørdalskarusellen fra tidenes morgen, ledet premieutdelingen på en effektiv og ryddig måte. 

 

En fyldig samlet resultatoversikt over årets Sørdalskarusell ligger på hjemmesiden til Litrim, som dere kan lese her.

Det var en fullsatt kantine Håkons Hall av fornøyde deltakere i årets Sørdalskarusell, som hadde møtt fram for å motta sine premier etter årets karusell.

 

Ildsjelene, styret i LItrim og mange andre står på og gjør en kjempeinnsats gjennom hele sommeren for at hundrevis av deltakere i Sørdalskarusellen skal få positive opplevelser i alle ti løpene fra april til ut i september. 

Her er Litrim-styret 2023, fra venstre Finn Olsen, Ole Hovemoen, Knut Anderson, Anne Størmer Steira, Kari Strand Båtnes og Roar Øverby og Janneke Berg Leonhardsen.

 

Det var et meget stort antall gavepremier gitt av karusellens gode sponsorer, som ble loddet ut mot slutten av premieutdelingen. Deltakerne fikk her utdelt antall lodd avhengig av hvor mange løp de har deltatt i, og det ble det en stor mengde lodd som styremedlemmene måtte klagjøres for trekning. 

Fra vestre Anne Størmer Steira, Ole Hovemoen, Janneke Berg Leonhardsen og Roar Øverby.