Tidligere har ikke virtuelle konkurranser telt med til Kondis sine utmerkelser for for eksempel 50 eller 100 maratonløp. Men siden nedstengningsperioden med mange avlysninger har vart så lenge, åpnes det nå for at virtuelle løp fullført fra og med 12. mars 2020 og fram til nedstengingsperioden er over, også vil telle. Det presiseres likevel at bare offisielle virtuell konkurranser med publiserte resultatlister vil telle. 

– Grunnen til at vi gikk inn for disse endringene, var at covid-situasjonen ble så langvarig. Da vi fikk de første innspilla om å godkjenne virtuelle løp i fjor vår, valgte vi å ikke gjøre noe med reglene, men siden vi ennå ikke vet når det vil åpnes opp, fant vi ut at det vi måtte gjøre noe med det, forteller leder i maratonutvalget, Oddny Ringheim. 

– Å få godkjent virtuelle løp er viktig for å forhindre at folk mister motivasjonen. Samtidig skal det ikke være slik at det bare er å springe seg en tur på 21 eller 42 km og få det godkjent. Det skal være et offisielt løp med tilgjengelig resultatliste. 

– Ser maratonutvalget noen ulemper ved å godta virtuelle løp?

– Ja, det gjør vi, og det var grunnen til at vi ikke ville godta det i starten. Vi var redde for at det skulle undergrave de små maratonløpa som det tross alt ble arrangert en god del av. Vi ville ikke ødelegge for dem. Så ser vi også verdien av det sosiale med løp, at folk møtes og gjør noe sammen. Det er viktig, og derfor har vi også satt inn en klausul om at dette er en midlertidig ordning. 

– Vil virtuelle løp også telle til 100-klubben

– Den bør være samme regler også der, og Inge Asbjørn Haugen som er den som styrer den, er hele tida blitt informert. Det er en veldig god statistikk som ikke bare viser hvem som har klart runde tall, men også akkurat hvor mange maratonløp en har, sier Oddny Ringheim som foreløpig står oppført med 51 fullførte maratonløp

Det er også gjort noen mindre presiseringer i de andre reglene Kondis har for telling av løp, men det er regel nummer 10 om virtuelle løp som er ny (se reglene under bildet).

Se Kondis-utmerkelsene her
Kondis' terminliste over virtuelle løp (med peker til statistikk og resultater) 

Oddny Ringheim beste kvinne på Lørenskog når tidene er omregnet etter veterantabellene. Foto: Olav Engen.
Oddny Ringheim i aksjon i et vinterkaruselløp på Lørenskog i forbindelse med Kondis-landsmøtet i 2017. (Foto: Olav Engen)
 

Regler for utmerkelser for antall maraton- og halvmaratonløp som utdeles i regi av Kondis:

 1. Registrering etter disse regler er en forutsetning for tildeling av premier fra Den norske Maratonklubb (DnM)/Kondis for fullførte maraton- og halvmaratonløp.
 2. Godkjenning av utførte løp foretas av administrasjonen i Kondis. Ankeinstans er styret i Kondis.
 3. Løp som godkjennes skal være utlyst med offisielle resultater etter løpsdistanse (42,195 km /21,0975 km).
 4. Søkeren har ansvar for bekreftelse av utenlandske resultater.
 5. Løp skal være approbert av nasjonalt/internasjonalt særforbund eller interesseorganisasjon som Kondis. Løypene skal være kunngjort på forhånd i terminlister fra approberende organisasjon.
 6. Løperen må være entydig identifisert i løpets resultatliste. Dersom løperen har løpt på annen deltakers startnummer, må bekreftelse foreligge fra arrangøren eller i offisiell terminliste.
 7. Maratonpassering under ultraløp og triatlon/Ironman kan godkjennes dersom det foreligger offisiell mellomtid maraton. Tiden må foreligge i offisiell resultatliste. Bare en maraton godkjennes per ultraløp.
 8. Funksjonærløp kan godkjennes hvis funksjonærløpet kunngjøres i innbydelsen. Det må foreligge ansvarlig kontrollør/tidtaker (ikke en av deltakerne) for funksjonærløpet. Kun det ordinære løpets funksjonærer kan få godkjent funksjonærløpet som tellende. Løpet må gå i den ordinære løypa. Bekreftet resultatliste må framlegges. Funksjonærløpet skal avvikles innen 3 uker før eller etter det ordinære løpet. Avvik må forhåndgodkjennes av maratonutvalget.
 1. Løp som ikke tilfredsstiller reglene overfor, godkjennes under følgende forutsetninger:
  1. Løpet skal være åpent for alle og legges inn på en offisiell terminliste minimum 3 uker før løpsdato.
  2. Løypa skal være entydig definert og det skal ikke være nødvendig å løpe med kart for å finne fram.
  3. Dersom løperne tar tiden selv og arrangøren ikke har tidtaking (Cannonball-løp):
   1. Deltakerne skal løpe med GPS.
   2. Tid og distanse skal kontrolleres av en funksjonær eller en annen løper.
   3. Løpet skal ha minimum 3 startende maratonløpere som har til hensikt å fullføre.
  4. Det skal føres resultatliste og denne skal publiseres.
  5. Hvis ikke løypa er oppmålt, tillates et lite avvik i distansen pga unøyaktigheter i GPS-måling.
 1. Midlertidig tilføyelse på grunn av restriksjoner på fysiske løpsarrangement under viruspandemi:
  1. Virtuelle løp godkjennes inntil videre som tellende. Med virtuelle løp menes løp der deltakerne ikke samles på ett sted/en startstrek for en samtidig start, men løper en gitt distanse innenfor en gitt tidsramme på et selvvalgt sted. Det er en sentral, offisiell arrangør som administrerer påmelding, premiering og resultatlister. 
  2. Løpet skal være åpent for alle og ha en offisiell hjemme- eller Facebookside.
  3. Arrangørens kontaktdetaljer, inklusiv foretaksnummer, skal være oppgitt på hjemmesiden/Facebooksiden.
  4. Resultatlister skal være allment tilgjengelige uten pålogging.
  5. Denne tilføyelsen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 12. mars 2020 og er planlagt avviklet når restriksjonene på ordinære idrettsarrangement oppheves.
    
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957