Sentrum OK med Helge Gisholt i spissen bød nok engang på nytt kart over jumfruelig o-terreng, som vanlig var det sentrumsnært og urbant terreng. Gater, park og bakgårder bød på mange veivalgsutfordringer. Løpet var lagt til området ved Badebakken, nederst i Nydalen, og Sandaker.

Det ble rekorddeltagelse med 115 løpere på startstreken, noe som er 50% økning fra fjorårets 70.

Resultater kommer

Ribbe & Loff