Kort løype:
Damer
25-29 år:
1 Marthe Bakken, Sykehuset innlandet Hamar 7,46
55-59 år:
1 Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett 10,18

Herrer
45-49 år
1 Knut Ivar Aasen, Elverum kommune 8,24
55-59 år
1 Werner Kahdemann, Veldre Friidrett 7,39
60-64 år
1 Helge Viken, GK-94 7,43

Lang løype
Damer
35-39 år
1 Hilde G. Pedersen 13,35

Herrer
30-34 år
1 Cato Hansen, Vang SKL 14,10
35-39 år
1 Kjell-Petter Ellingsbø, Veldre IL 13,49
2 Tor Anders Elfstedt, Edvardsen Elektro 14,43
3 Rune Paulsen, KB Elektro A/S 15,49
50-54 år
1 Stein Westad, Ringsaker kommune 14,17
55-59 år
1 Ole Peter Bergaust, Veldre Fiidrett 14,05