Pressemelding:

På styremøte i oktober vedtok Stord friidrett at alle barneløpa i 2024-sesongen skal vera gratis å delta på. 

Det vil gjelda alle barneløpa som er tilknytt dei fem store mosjonsarrangementa våre; Industriløpet i mars, Sunnhordland løpsfest (tidlegare Sunnhordland maraton), Perseløpet på Stord stadion i juni og Stordløpet og Flyplassmila i september. Også det tradisjonsrike Parkløpet i april, som samlar hundrevis av barneskule-elevar ved Vikastemmo, vil vera kostnadsfritt å vera med på.

Stord friidrett er den første friidrettsklubben i landet som innfører ei slik omfattande gratisordning.

Ordninga medfører sjølvsagt eit betydeleg økonomisk tap for oss, men med eit tosifra antal lokale verksemder i ryggen, let det seg gjera utan at tapet blir øydeleggjande stort. Barneløpa har tidlegare «gått i null» for å dekka mellom anna t-skjorter, startnummer og medaljar.

Sportsleg helsing

Joar Hystad - Dagleg leiar Stord friidrett

Nyheiter og info: 

Stord Friidretts nettsider 

Stord friidrett på Facebook