Under lørdagens  Kondis-landsmøte på Lørenskog ble det lørdag valgt nytt styre for organisasjonen. 

Det nye styret består av:
President: TIm Bennett (ikke på valg)
VIsepresident: Bodil Brå Alsvik  (ny)
Styremedlem: Finn Olsen  (ikke på valg)
Styremedlem: Solfrid Haugen
Styremedlem: Claes Holmberg (ny)

Det ble valgt to nye varamedlemmer:
1. varamedlem: Tone Yvonne Killengreen
2. varamedlem: Helen Roald

Valgkomite:  
Leder: Stig Vangsnes (gjenvalg)
Medlem: Oddvar Røsten (ny)
Medlem: Anita Øy (ny)

Kontrollkomite:
Leder: Magnus Betten (gjenvalg)
Medlem: Gunnar Fæhn (gjenvalg)
Medlem: Svein Zachariassen (gjenvalg)