Formålet med prosjektet er å få en oppdatering på utbredelsen av forstyrret spiseatferd blant unge kvinnelige idrettsutøvere sammenlignet med ikke-idrettsutøvere etter korona-pandemien. Målgruppen er kvinner mellom 17-35 år, både de som er fysisk aktive og de som ikke er det. 

En av forskerne bak studien, Mimmi Vedenpää, forteller til Kondis at de ønsker å få svar fra så mange som mulig uavhengig av om de har hatt problemer med forstyrret spising eller ikke. Hun forteller videre:

– Folkehelseinstituttet (FHI) har rapportert en kraftig økning av spiseforstyrrelser hos unge jenter under korona-pandemien. Tidligere studier har vist at spiseforstyrrelser rammer mellom 6 prosent og 45 prosent av norske kvinner, og i 2004 var forekomsten tre ganger høyere blant idrettsutøvere sammenlignet med den vanlige befolkningen. I denne studien ønsker vi å finne ut mer om den nåværende utbredelsen av spiseforstyrrelser blant unge kvinnelige idrettsutøvere sammenlignet med ikke-idrettsutøvere.

Det tar ca. 5 minutter å fylle ut spørreskjemaet, og det hele er helt anonymt. Det spørres om nåværende helsetilstand, aktivitetsnivået og forhold til mat og kropp. 

Bli med på spørreundersøkelsen her

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Mimmi Vedenpää (mve036@uit.no) eller hennes veileder John Owen Osborne (john.owen.osborne@uit.no) på e-post. 
Mimmi-Vednepää-IMG_20190725_160400.jpg
Mimmi Vedenpää som er masterstudent i klinisk ernæring ved Universitetet i Tromsø, inviterer alle kvinner mellom 17 og 35 år til å svare. (Foto: privat)