Litt historikk:

Det første Vardfjell-løpet ble arrangert i mars 1940. Den gang startet rennet fra den gamle skolen ved Femundsundet, mens innkomsten  var ved Fjellvang på Drevsjø. Traséen er noe forandret fra den tida. Løpet ble ikke arrangert under krigen slik at neste løp var i 1946. De første årene etter krigen ble løpet kjørt annen hvert år med det  ene året start ved Femundsundet og andre året på Norumjordet på Drevsjø. Etter at løpet økte i antall deltakere, ble det permanent at starten skulle være ved Sølenstua og innkomst ved nye Fjellvang.

Årets løp går som vanlig palmesøndag (28.mars). Arrangørklubben Engerdal Sportsklubb er for øvrig år 50 år i år og det legges opp til flere arrangement utover i jubileumsåret.

Bildet: Roald Andersen går i mål ved Fjellvang på Drevsjø i Vardfjell-løpet i 2005. 

Vardfjell-løpet på terminlista

Samleside for Vardfjell-løpet