Erik Haugen på vei ut fra start i kveldssol og inn i skygge i skogen. (Foto: Stein Arne Negård)

Kart: 

Løpet gikk på kartet Rustad utgitt i 2024. Vestsiden av vegen var et nytt område som ikke har vært kartlagt tidligere. Østsiden var en revidert del av gamle Greftenmoen. Målestokk 1:7500 og ekvidistanse 2.5 m. 

Samlingsplassen på ei lita grasslette i skogen. (Foto: Stein Arne Negård)

Terreng: 

Det var noe områder med eldre gran- og furuskog som er lettløpt, men det var også områder med tett vegetasjon og nedsatt løpbarhet. Terrenget var flatt og til tider vanskelig å holde retningen og derfor nøye å bruke kompasset i.

Løpere fra forskjellige klubber venter på sin starttid. (Foto: Stein Arne Negård)

Kveldens løypelengder:  

Løype                  Poster                 Lengde
D 1,5                   1,7 km                8 poster
H 1,5                   1,8 km                8 poster
D 2,5                   2,5 km                9 poster
H 2,5                   2,5 km                9 poster
D 3,5                   3,4 km                11 poster
H 3,5                   3,6 km                11 poster
D/H 4,5               4,4 km                15 poster
D/H 5,5               5,6 km                17 poster

Best på den lengste løypa var Bjørn Solbergseter og Mina Bleken Rud. På den nest lengste løypa var det Frode Haug og Yngvild Malmo som var raskest. I alt stilte 101 løpere til start.

Frode Haug (til høyre) var best på H4,5km. (Foto: Stein Arne Negård)

Neste uke,  tirsdag 2. juli,  går det siste bedrifts-o-løpet før ferien fra Vollkoia i Nybygda.

Terminlista for 2024
Resultater, påmelding til neste løp

Hans Asbjørn Tingvold, en trofast bedrifts o-løper, legger ut på sin 2,5 km. (Foto: Stein Arne Negård)