Kondis lager hvert år rangeringer ut fra veterantabellene ved siden av at disse også brukes ved vurdering av kandidater til prisene Årets løper og Årets veteranløper. Tabellene kan brukes både til å angi en prestasjon i prosent av hva som regnes som toppnivå (100 %) for en gitt alder, og til å aldersgradere tider slik at man ideelt sett skal kunne sammenlikne prestasjoner uavhengig av alder. Tabellene har blitt revidert flere ganger siden de første gang kom ut i 1989, noe som for endel skyldes at det med tiden framkommer flere opplysninger om oppnådde tider som tabellene kan baseres på, og den siste utgaven som er godkjent av veteranorganisasjonen WMA (World Masters Athletics) er således fra 2015. 

Kondis har nå vedtatt å bruke gjennomsnittet av hva 1994- og 2015-tabellene kommer fram til, mot tidligere gjennomsnittet fra 1994- og 2006-tabellene. I denne rangeringen tas likevel med både hva hver av tabellene sier samt gjennomsnitt slik at man eventuelt kan sammenlikne og se hvor store forskjeller det er i vurderingene av prestasjoner. 

Ser man på rangeringene gitt under var det blant menn to løpere med resultater over 90 % score ifølge veterantabellene, eller svarende til hva WMA veiledende definerer som internasjonale prestasjoner. Klart best er Kristen Aaby med 15.56 fra Norges raskeste 5 km på Nesbyen, en tid som gir hele 97.25 % score ifølge veterantabellene, mens Ebrahim Abdulaziz som satte ny klasserekord i klasse M40-44 år i fjor får 90.15 % ut fra 15.05 fra Nybrottkarusellen.  

Blant kvinner var det i fjor tre løpere med prestasjoner som ga over 90 % ifølge WMA(94/15)-tabellene, og knapt best av disse var Bjørg Hagen med 24.26 fra 5 km under Stavanger Maraton. Tiden gir 93.55 % score og er samtidig ny klasserekord i klasse K75-79 år. Tett på følger så Synøve Brox med 19.30 fra Norgesløpet, en tid som gir 93.20 % score, mens Anne Nevin rangeres som tredjebest med 17.26 og ny klasserekord i klasse K45-49 år fra Trønderjogg og svarende til 90.28 % score.

10 beste menn

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA(94) WMA(15) WMA(94/15)
1 Kristen Aaby, 57 år 15.56 Norges raskeste 96.71 97.80 97.25
2 Ebrahim Abdulaziz, 40 år 15.05 Nybrottkarusellen 1 89.37 90.94 90.15
3 Svein Egil Linnerud, 57 år 17.24 Norges raskeste 88.55 89.56 89.06
4 Øystein Syversen, 66 år 18.56 Norges raskeste 88.98 88.73 88.81
5 Knut Eraker Hole, 47 år 16.08 Norges raskeste 87.96 89.36 88.66
6 Bjørn Ivar Nilsen, 41 år 15.29 Norges raskeste 87.69 89.13 88.41
7 Dag Sjøberg, 57 år 17.32 Fornebuløpet 87.88 88.88 88.38
8 Terje Olsen, 51 år 16.42 Nybrottkarusellen 1 87.69 89.02 88.36
9 Terje Olsen, 53 år 17.01 Trønder-Øst løpet 87.48 88.74 88.11
10 Johannes Lunde, 72 år 20.32 Åsane lk7 88.00 87.26 87.63

10 beste kvinner

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA(94) WMA(15) WMA(94/15)
1 Bjørg Hagen, 76 år 24.26 5k, Stavanger 92.83 94.27 93.55
2 Synøve Brox, 59 år 19.30 Norgesløpet 92.47 93.93 93.20
3 Anne Nevin, 45 år 17.26 Trønderjogg  90.41 90.15 90.28
4 Gunhild H. Haugen, 46 år 17.39 Fornebuløpet 90.08 89.80 89.94
5 Kari Langerud, 59 år 20.16 Norges raskeste 88.97 90.38 89.68
6 Kirsti M. Johnsen, 65 år 21.51 Norges raskeste  88.43 90.31 89.37
7 Liv Thommesen, 65 år 22.28 Tordenskioldløpet 86.00 87.83 86.92
8 Wenche Lande, 65 år 22.33 Nybrottkarusellen 1 85.68 87.51 86.60
9 Torhild D. Mathiesen, 50 år 19.33 Nøklevann Rundt 84.31 84.48 84.39
10 Guro Sundal, 43 år 18.26 Trønderjogg 84.06 83.91 83.98