Marianne Røhme (52) er daglig leder i Kondis og ansvarlig redaktør for bladet  og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.


Vignett-kondiskommentaren.jpgI Kondis synes vi det er utrolig flott med et stort tilbud av løp som folk kan være med på. Vi ønsker at terskelen for å melde seg på skal være så lav som mulig.

Alle skal føle at de kan delta uansett hvor dyktige de er eller hvor god økonomi de har. Vi setter også stor pris på at arrangørene legger til rette både for dem som ønsker å løpe fort og hevde seg på resultatlista og statistikkene, og for dem som er med for å konkurrere mot seg selv eller bare ta del i det sosiale rundt løpet. Ingenting er mer koselig å være vitne til enn for eksempel et utdrikkingslag som velger å stille på startstreken i et løp framfor å skjenke full den som skal gifte seg på ei kro nede i byen.

Selv om en ønsker å nå bredden, og kravene fra deltakerne derfor vil variere, mener vi det er viktig at arrangørene sørger for en profesjonell organisering og gjennomføring av arrangementene. Dersom ikke arrangementet holder en høy kvalitet, er det en stor mulighet for at de som bruker tid på å delta, kanskje verken vil anbefale løpet til andre eller være med igjen selv seinere år.

Som en hjelp for arrangører som ønsker å sikre høy kvalitet på løpene sine, har Kondis de siste 27 åra skrevet kvalitetsavtaler med løpsarrangører. I disse avtalene forplikter Kondis seg til å bistå arrangøren i markedsføringen av løpet, foreta måling av lengden på løypa og bistå arrangøren med råd. Som motytelse skal arrangøren gi rabatt til Kondis sine medlemmer. Videre forplikter arrangøren seg til å sørge for å få løypene målt, ha Kondis sin anbefalte klasseinndeling for å sikre rettferdige konkurranser, merke løypa godt, og ha regelmessige mat- og drikkestasjoner. I tillegg stilles det krav om at løpene er åpne for alle og at de kunngjøres.

k-en til bruk paa kvalitetslop.jpgDe løpene som er godkjente kvalitetsløp, gis rett til å bruke K-en, som viser at dette er et kvalitetsløp, i sin markedsføring.

Alle løp, uansett hvem som arrangerer, kan søke om å få kvalitetsløpsavtale med Kondis. Vi er av den oppfatningen at jo flere som ønsker å ha en kvalitetsavtale, jo høyere generell kvalitet vil det bli på løpsarrangementene. Noe som igjen er viktig for å sikre stor deltakelse og positivt økonomisk resultat for løpsarrangementet.

Kvalitetsløp

Nå står sommeren for døra og løpssesongen har kommet godt i gang over hele landet. Vi ønsker deg lykke til med treningen og deltakelsen i de løpene du har på planen.