Norsk Tipping har i år vært orienteringsutvalg i Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets med Tore Jørgensen som leder. Norsk Tipping fungerer også som premieutvalg. O-utvalget har denne sesongen gjort arbeidet med utkjøring av resultater, klubblister, deltakerlister og løpende oppdateringer av hjemmesida.

Statistikk_2009_2018.jpg

Arrangementer og sportslig aktivitet:
Det er i periodene 17.april til 25. september avviklet 20 løp. 11 løp før ferien og 9 løp etter ferien. Det ble to onsdagsløp, ellers har alle løp vært på tirsdager. Løpene har vært veldig bra gjennomført. Kvaliteten på løyper og kart har vært gjennomgående god.

Bedrift-O_lop_2018.jpg
20_lop_2018.jpg

Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget takker igjen Ragnar Høsøien for hans omfattende og langvarige arbeid som ranking fører. Det var i år 31. året han førte listene. Det blir også det siste, da han har ønsket å få en arvtaker til oppgaven.

Årsmeldingen, premielister, adelskalender mm ligger på hjemmesiden til
Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget Her kommer også referat med saker som ble tatt opp på årsmøte 2018

(Alle foto: Stein Arne Negård)
Lopere_med_20_lop.jpg
Løpere med 20 løp (fra venstre): Ottar Evensen, Stein Gamme, Einar Stensby, Tore G. Tomter, Tora Kleven, Geir-Håkon Øverby, Torbjørn Håkensen, Torkel Bache, Knut Malmo, Ove Tåsåsen og Knut Rørsveen.

Tore_Joergensen_Bodil_Wiik.jpg
Tore Jørgensen får blomster av Bodil Wiik for lederjobben for Norsk Tipping i Hedmarken og Oppland bedriftsidrettskrets denne sesongen.