Hytteplanmila har i senere år vært det helt dominerende 10 km løpet på Kondis sine statistikker. Så langt i år (per 11. november) er 226 av 601 resultater blant menn ((37.6 %) som har løpt under 35 minutter fra Hytteplanmila. Tilsvarende tall for kvinner som har løpet under 42 minutter er 154 av 371 resultater eller 41.5%. Ser vi på de aller beste finner vi en enda sterkere dominans. 17 av de 20 beste tidene for menn og 14  av de  20 beste resultatene for kvinner er fra Hytteplanmila,

Det synes dermed helt klart at løypa i Hytteplanmila er rask. De fleste som så langt i år har løpt flere 10 km løp har sin beste tid fra dette løpet. Ut fra dette kan det være av interesse å undersøke litt nærmere hvor mye raskere det eventuelt løpes i Hytteplanmila sammenliknet med andre løp. 

En måte man kan gjøre det på er å se på tider til løpere som har resultater både fra Hytteplanmila og ett eller flere andre løp. Ser man  på tider under 35 minutter for menn og 42 minutter for kvinner får man følgende antall løpere og tider som kan sammenliknes:

. Antall løpere Sammenliknbare tider
Menn 113 186
Kvinner 82 131
Totalt 195 317

Tabellen viser at de fleste som har løpt Hytteplanmila har i tillegg løpt mer enn ett annet 10 km-løp. Gjennomsnittet er på 2.6 løp for både menn og kvinner.

Ser vi  i første omgang på hvor mange som har løpt raskere i andre løp enn Hytteplanmila er det bare 15 av 113 menn som har gjort det Tilsvarende tall på kvinnesiden er 9 av 82. Deler vi videre tidsdifferansene fra Hytteplanmila og andre løp inn i intervaller får vi følgende fordeling hvor minus betyr best tid i Hytteplanmila (tider i sekunder):

(Fra raskest i andre løp enn Hytteplanmila (kolonne 1). Inntil 30 s, 60 s eller mer enn 60 s raskere i Hytteplanmila (kolonne 2, 3 og 4) 

  Raskest i andre løp Raskest i Hytteplanmila .........................  
. + 90 s til 0 s Inntil -30 s  -30 s til -60 s Mer enn -60 s Sum 
Menn 19 52 53 62 186
Kvinner 9 17 37 68 131

Den gjennomsnittlige tidsdifferansen for alle løp blir 48 sekunder raskere for menn i Hytteplanmila og 67 sekunder raskere for kvinner. Det viser at løypa i Hytteplanmila er rask og gir gode tider og forteller også omtrent hvor mye raskere løypa i gjennomsnitt kan regnes å være ut fra årets resultater.

Se også artikkel som oppsummerer hvor mange som løp fort i Hytteplanmila 2022:
Om Hytteplanmilas sterke posisjon på Europa- og Norges-statistikken pluss om de beste veteranene og mye annet
Andre artikler om Hytteplanmila 2022:
Karoline Bjerkeli Grøvdal og Narve Gilje Nordås vant Hytteplanmila
Hytteplanmila - seks historier fra årets raske 10 km
De beste i Hytteplanmila - omregnet etter alder
Raskest opp Pulsbakken - de siste 200 m mot mål
Mange talenter i Hytteplanmila - 15 år gamle Magnus Øyen løp på 30.56.
Blogg: Hytteplanmila
Alle resultater Hytteplanmila 2022
Direktesport - streaming fra løpet fra 2 km og til mål
Forhåndsomtaler 2022:
Hytteplanmila med 4131 løpere og et meget sterkt startfelt
Medalje i særklasse venter alle i Hytteplanmila