Det andre World Mountain and Trail Running Championchips (WMTRC) arrangeres i Innbruck, Østerrike 6.-10.  juni. Til det mesterskapet satser Friidrettsforbundet på å sende en fyldig tropp, slik som til 2022-mesterskapet i Thailand.

Mesterskapet omfatter fire konkurranser: Vertikal, Trail Short, Trail Long og Mountain Classic.

Mesterskapets hjemmeside

Det er NFIF’s ultraløpsutvalg som tar ut løpere Trail Long, eller det vi kaller terrengultra. NFIF’s motbakkeutvalg tar ut løpere til de øvrige løpene.

Ultraløpsutvalget har i sitt januarmøte vurdert aktuelle løpere til mesterskapet i 2023, og besluttet forhåndsuttak av fire løpere som alle var en del av troppen til VM 2022.

KVINNER:
Sylvia Nordskar, OSI Friidrett
Mari Fenre, Siljan IL

MENN:
Tobias Dahl Fenre, Siljan IL
Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb  

Didrik i løypa arrfoto.jpg
Didrik i løypa 2022. (Foto: WMTRC Thailand)

 
Endelig uttak 27. april
Endelig uttak vil skje i april, med siste mulighet for å kvalifisere seg 27. april. Dersom mange nok er kvalifiserte vil det bli tatt ut inntil 4 kvinner og 4 menn i tillegg til de som er forhåndsuttatt.

Uttakskriterier er kunngjort på sidene til friidrett.no   

I uttakskriteriene til ultradistansen står det blant annet:

  • Uttak foretas med bakgrunn i solide prestasjoner i ultra terrengløp på distanser fra 60-100 km både i Norge og internasjonalt. Årets ultradistanse i VM er 89 km.
  • Kriterier for uttak vil være oppnådde resultater siste kalenderår før mesterskap finner sted. Dersom resultat er eldre enn 12 måneder må utøvere bevise form.
  • Løpere som er i landslagsdiskusjonen og som er varslet om dette, må holde ultraløpsutvalget orientert om alle skader. Ved unnlatelse av å melde inn skader som i neste omgang forårsaker unødige kostnader vil løperen bli bedt om å dekke disse selv.
  • Løpere som takker ja til å representere Norge i VM skal prioritere dette mesterskapet med tanke på forberedelser og restitusjon.
  • Uttak på individuelt grunnlag gjøres under forutsetning av at de vurderes til å kunne hevde seg blant de 30 beste individuelt.

 
Kondisreportasjer fra tidligere terrengultramesterskap:

Åpningsseremoni.jpg
Den norske troppen under åpningsseremonien i WMTRC 2022. (Foto: Ida Jordhøy)