Vignett-kondiskommentaren.jpg

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening:


«Kondis har ikke bare noen få eiere som skal ha en stor del av kaka, men over 11.000 eiere som alle kan nyte godene av å være en del av Kondis-fellesskapet.»Da jeg begynte å jobbe i Kondis var det enkelte i min omgangskrets som ikke visste noe om Kondis, og som stilte spørsmål om hva Kondis var og hvem som eide bedriften. Da forklarte jeg at Kondis var ingen bedrift, men en ideell organisasjon som var opptatt av kondisjonsidrett og folkehelse, og som var eid av medlemmene selv. 

Primærmålsettingen til bedrifter er å gå med store nok overskudd til at det skal være lønnsomt for eierne å ha eierandeler/aksjer i bedriften. Ettesom det innebærer en viss risiko å investere i aksjer, så stiller gjerne eierne som krav at utbyttet de tar ut av bedriften hvert år skal være høyere enn avkastningen ville vært om en satte de samme pengene i banken. Konsekvensene av en slik tankegang er at mye av verdiskapningen som skjer i bedriften, tas ut som utbytte til eierne. 

I ideelle organisasjoner er primærmålsettingen et godr formål. Kreftforeningen har for eksempel som mål å forebygge og bekjempe kreft i tillegg til å bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Den norske turistforening har som mål å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Kondis har som mål å spre treningsglede og motivere alle til trening og fysisk aktivitet. 

Grasrotandelen gir muligheter

I likhet med bedrifter må også ideelle organisasjoner ha orden på økonomien. Vi må sikre at vi har nok penger på bok til at vi klarer våre forpliktelser. Det er imidlertid ikke størst mulig overskudd som er det viktigste, men det ideelle grunnlaget organisasjonen er bygget på. Dersom Kondis over tid har unødvendig stor vekst i egenkapitalen, tyder det på at medlemskontingenten er høyere enn nødvendig og/eller at aktivitetsnivået er lavt. 

Ettersom Kondis eies av våre medlemmer, har alle medlemmene i Kondis mulighet til å være med på å påvirke hvilke aktiviteter Kondis skal ha både sentralt og lokalt. Hvor stort aktivitetsnivå vi kan ha kommer i stor grad an på hva du som medlem kan bidra med. Jo, flere medlemmer som engasjerer seg, jo høyere aktivitetsnivå kan vi ha. Dersom du for eksempel kunne tenke deg et fagmøte lokalt, så ville det vært utrolig flott om du organiserte møtet enten alene eller sammen med andre medlemmer i lokalmiljøet. Dere kan søke om grasrotmidler fra Kondis til å dekke kostnader til foredragsholdere og kanskje også til en enkel servering. Dette er midler som Kondis har fått fra Norsk Tipping og som må brukes lokalt i den enkelte region. Vi kan ikke bruke disse på vanlig drift. Hvor mye vi har av grasrotmidler til bruk i regionen hvor du bor, kommer an på hvor mange av beboerne i regionen som tipper og som har oppgitt Kondis som mottaker av sin grasrotandel. 

Grasrotmidler blir også brukt til aktiviteter i Kondistreningene rundt i landet. Kondistreningene drives på frivillig basis av Kondis-medlemmer som arbeider gratis for å skape et godt Kondis-miljø lokalt. Disse arrangerer både vanlige treninger, faglige foredrag med sosiale sammenkomster og interne konkurranser med premieringer. 

I tillegg til å bruke grasrotmidler på aktiviteter på Kondistreningene, har vi også fått støtte fra Stiftelsen Dam til innkjøp av høstens refleksvester til deltakerne i treningsgruppene, og til innkjøp av treningsjakker til trenerne. 

Vil doble antallet Kondistreninger

I dag har vi 13 grupper for Kondistreninga rundt i landet. Målet er å doble disse i året som kommer. Dersom du har lyst til å etablere en treningsgruppe der du bor, må du gjerne ta kontakt. Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang. Du kan også ta kontakt med trenerne i de andre Kondistreningene vi har om du har lyst til å høre hvordan de gjør det og få gode tips til egen treningsgruppe. Vi bidrar med gratis løpejakke til treningslederne i løpegruppa. 

Flere av våre medlemmer er også aktive som Kondisreportere og reiser rundt for å lage omtaler av idrettsarrangementer i sine områder. Andre er løypemålere som reiser rundt og kontrollmåler løyper til løpsarrangementer. Både Kondisreporterne og løypemålerne arbeider frivillige og får ingen betaling for de timene de legger ned. Vi dekker kostnader til reise og utstyr (for løypemålerne er det arrangørene som dekker reisekostnadene). Utover det får verken reporterne eller løypemålerne noen godtgjørelse fra Kondis. 

Alle medlemmer er viktige

Alle medlemmer og frivillige i Kondis er med å forme hvem vi er og hvilke aktiviteter vi kan klare å opprettholde rundt omkring. Noen engasjerer seg som frivillige, mens andre er mer passive medlemmer. Uansett så er alle viktige for oss. Medlemskontingenten som kommer inn og alle frivillige arbeidstimene gjør det mulig for oss å gi ut bladet, drive nettsiden kondis.no, Kondistreningsgruppene og andre lokale aktiviteter. Vi setter utrolig stor pris på hver og en av dere! 

Det er godt å kjenne på det fellesskapet vi har i Kondis. Da myndighetene forbød idrettsarrangementer for å redusere spredningen av koronaviruset, mistet Kondis store deler av annonseinntektene sine. Vi henvendte oss da til dere medlemmer og til andre Kondisvenner og ba om pengegaver for å klare oss igjennom krisen. Hittil har vi mottatt over 100.000 kroner i gaver. Vi kan knapt beskrive hvor takknemlige vi er. Det er helt utrolig hvor stor givergleden har vært, og pengene har virkelig kommet godt med. Det vi har mottatt i gaver er fortsatt langt under det vi har tapt i annonseinntekter, men sammen med innsparinger som vi måtte iverksette har disse gavene gjort det mulig for oss å fortsette driften av Kondis på en god måte. 
Vi har også merket at mange har meldt seg inn for å støtte oss i denne tida. Det setter vi stor pris på. Inntekter fra medlemskontingenten og annonser er det vi lever av. Kondis mottar ingen faste tilskudd eller tippemidler utover det lille vi får fra grasrotandelen. Det blir derfor svært godt å få økte medlemsinntekter i tider der annonseinntektene reduseres. 

Kondis gjennomførte nylig en medlemsundersøkelse der mange medlemmer svarte at de var medlem fordi de ønsket å være en del av et fellesskap med samme interesser som dem selv. Mange var også medlemmer fordi de ønsket å støtte det arbeidet Kondis bedriver. Dette viser idealisme i praksis. Dere har forstått hva Kondis står for og at det å drive en ideell organisasjon er noe helt annet enn å drive et aksjeselskap. 

Som medlem har du stor inflytelse

Kondis har ikke noen få eiere som skal ha en stor del av kaka, men over 11.000 eiere som alle kan nyte godene av det å være en del av Kondisfellesskapet. Sammen skal vi 11.000 enkeltpersonene bygge framtida for Kondis. Vi har formelle kanaler der vi velger våre utsendinger til Landsmøtet som er vårt øverste organ, og vi har mange uformelle kanaler der det bare er å ta kontakt, komme med ideer og forslag til aktiviteter. På den måten kan den som ønsker å engasjere seg som frivillig få utrettet mye.  Du trenger ikke kjøpe aksjer eller stille til valg for å få inflytelse i Kondis. Det er nok å ta kontakt

Kanskje blir du lederen for Kondis’ neste Kondistrening eller kanskje blir du vår nye Kondis-reporter eller løypemåler som reiser rundt og kontrollmåler løyper til løp? Eller kanskje du bare vil arrangere et lokalt medlemsmøte i første omgang. Uansett det er bare å ta kontakt!

Tusen takk alle sammen for deres små og store bidrag. Med så mange velvillige og omsorgsfulle medlemmer og Kondis-venner med på laget er det bare å glede seg til framtida. 

Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957
 

Marianne Røhme (55) er daglig leder i Kondis og ansvarlig redaktør for bladet  og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.