Marianne Røhme er 48 år og bosatt på Jessheim. Hun er utdannet journalist og sivilagronom, og kommer fra stilling som ansvarlig redaktør i fagbladet Norsk Landbruk og motormagasinet Traktor. Det var sju søkere til stillingen som var utlyst på Kondis.no og i Kondis. Representater fra styret intervjuet flere av dem. Marianne ble valgt først og fremst fordi hun hadde den mest relevante utdanning og erfaring, men også fordi hun selv er aktiv og interessert i kondisjonsidrett.

Marianne Røhme overtar etter Kjell Vigestad som har vært daglig leder siden 1989 og som planlegger å trappe ned mot pensjonsalderen.

Vi ønsker Marianne lykke til og kommer tilbake med en presentasjon på et senere tidspunkt.

President i Kondis Tim Bennett

Foto: Olav Engen

Se også omtale på Romerikesiden