Årstallskilt_Ultraløpsfatet-rund.jpgKondisutmerkelsene for å ha fullført 5 norske maratonløp eller 3 norske ultraløp på en sesong er de klart mest populære utmerkelsene våre. Det skyldes nok kombinasjonen av at det er et bevis på en sterk prestasjon og samtidig oppnåelig å trene seg opp til for de aller fleste.

5påNorsk-plakett.jpgFor utmerkelsen "5 maratonløp på norsk jord" har det vært populært at man kan samle flere års prestasjoner (inntil 16 år) på samme plakett, og slik sett kan pynte peishylla med bevisene uten at det tar alt for mye plass.

ULTRAfatet.jpgFra og med i fjor ble en ny utmerkelse for 3 ultraløp produsert etter samme prinsipp, med plass for inntil 16 årstallmerker. Selv om "Ultraløpsfatet" var nytt i fjor har vi tilrettelagt for kjøp av årstallmerker også for årene 2007-2015, de årene det var andre utmerkelser for samme prestasjon.

URMERKELSENE KJØPER DU I KONDISBUTIKKEN

Årstallskilt_5påNorsk-rund.jpgFra og med i år måtte vi dessverre forlate gratisutdeling av disse utmerkelsene. De er fortsatt forbeholdt medlemmer, men vi må nå beregne oss ca. selvkost for disse. Med tross alt små opplag og individuell gravering er plaketten/fatet litt dyrere enn vi hadde ønsket, men vi snakker likevel om en kostnad tilsvarende et middels dyrt maratonløp eller under halvparten av et par løpesko. Og, du kan fylle det med bevis på inntil 16 års prestasjoner.