Kondis har etablert et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trening og psykisk helse.  

– Vi har ikke e-postadressene til alle medlemmene, men sender ut til de litt over 6.000 medlemmene som er registrert med e-postadresse. Vi håper alle tar seg tid til å svare. Dette er svært viktig forskning og vi setter stor pris på at NTNU vil ha med Kondis på dette prosjektet, sier president Tim Bennett i Kondis. 

– Det med fysisk aktivitet og helse er svært viktig for oss i Kondis, og vi vil gjerne bidra til mest mulig kunnskap som kan komme alle som er interessert i kondisjonsidrett til gode, legger han til. 

Vitenskapelig ansvarlige for undersøkelsen er Audun Havnen, psykolog og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, og Linda Ernstsen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Begge er ansatt ved NTNU.

– Spørsmålene omhandler blant annet grad og type fysisk aktivitet, motivasjon, og fysisk og psykisk helse. Spørsmålene vil også kartlegge om koronasituasjonen har medført endringer i treningsvanene til folk, sier Audun.

Linda har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Blant annet viste en studie som fulgte 14.000 nordmenn over 10-12 år en tydelig sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

– Denne NTNU/Kondis-undersøkelsen gjennomføres tre ganger i løpet av ett år slik at vi kan undersøke endringer over tid. Resultatene vil sammenlignes med HUNT-undersøkelsen, for å undersøke likheter og forskjeller i helsestatus, sier Linda. 

For å ivareta personvernhensynet kreves det innlogging gjennom ID-porten for å delta i undersøkelsen. Alle besvarelser behandles konfidensielt og lagres kryptert på en sikker lagringsplass.

 
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957