Fra løypemåler Ingolf Dale får vi opplyst at grunnet graving og veiarbeid i traséen har Spirit 10km og Solastranden halvmaraton blitt kontrollmålt på nytt 10.desember
 


De siste tre årene har Kondis kontrollmålt løyper i 84 arrangementer, henholdsvis 26, 29 og 29 i årene 2014, 2015 og 2016.

Med den siste målingen finner du nå:

  • 205 løp med:blant annet:
  • 47 maraton
  • 77 halvmaraton
  • 99 10 km-løp
  • 81  5 km-løp
     

Kondis gir deg oversikten over alle de 205 kontrollmålte løpene

Blant våre oversikter er:

Kontrollmåling av løyper i Norge er det Kondis som står for og de danner grunnlaget for all statistikk i løyper utenfor bane i Norge.

Alt dette arbeidet gjør Kondis gratis, men det gjør seg ikke sjøl og vi er derfor svært avhengig av en så stor medlemsmasse som mulig. Akkurat som Olav Engen skriver om i artikkelen:  Kondis.no er i realiteteten en kjempestor dugnad

Så setter du pris på de kontrollmålte løypene i Norge: BLI MEDLEM!