Vignett-kondiskommentaren.jpg
Takk, 70 % flere innmeldinger 1. halvår vs 2018

Jeg har et par år vært litt bekymret for medlemstilveksten og utmeldingstakten i Kondis. Medlemsskapet - eller abonnementet som mange betrakter det som - er jo grunnmuren som skal til for å kunne drive Kondis og kondis.no. 

Det er behov for Kondis
Hele tiden har jeg ment at det er behov for en organisasjon som Kondis, som tar mosjonsidretten på alvor, men samtidig har jo også vi i noen grad blitt rammet av endringene i folks lesevaner - og hva folk er villig til å betale for i en tid der det meste kan søkes opp på nettet.

Som organisasjon bidrar vi på flere arenaer der vi er unike; f.eks. våre unike og Norges mest omfattende terminlister, våre statistikker på distanser fra 5 km til maraton og ultraløp, kontrollmåling av løyper mv.

En nyhet det siste året er at vi nå har etablert Kondistreninga foreløpig på åtte steder. Dette er et bidrag for å komme i tettere dialog med medlemmene, og vi ser fram til mange nye etableringer framover.

Det jeg nevner foran er kanskje ikke det man tenker på når man melder seg inn i kondis, men det ville vært utrolig trist dersom dette plutselig var borte. Det kan heller være noe å tenke på når man vurderer å forlenge medlemskaper versus å melde seg ut.

Flere plattformer og mer innhold
Jeg forstår jo at det er de redaksjonelle produktene, bladet Kondis og nettstedet Kondis.no, som er triggerne med tanke på å verve og å beholde medlemmene (abonnentene). Når det gjelder nettstedet har det de siste årene vært lagt ned mye arbeid på å gjøre også mobilversjonen bedre, faktum er jo at vi nå har flere besøk fra mobil enn fra pc, og da er det helt avgjørende at begge produktene fungerer optimalt - at den tekniske løsningen er god nok.

Som nettsted er vi den siden som har suverent flest omtaler og reportasjer fra norske løp, og som i sum bidrar til å spre treningsglede. Vi klarer ikke å skrive om alt, men omfanget er likevel unikt for et norsk nettsted. Vi leter hele tiden etter flere frivillige som kan skrive for oss, og får vi det kan dekningen bli enda bedre - i alle fall i noen deler av landet.

Dere har sikkert merket en del endringer i nyhetsformidlingen. Vi lager stadig flere saker forbeholdt våre medlemmer, de fleste av dem treningsrelatert og som intervjuer med både mosjonister og eliteutøvere. Flere saker fra papirutgaven legges også ut som medlemssaker på nettstedet. Det som er viktig for oss er at dette er saker som kommer i tillegg til det vi alltid har lagt ut åpent; omtaler og reportasjer fra utallige løp. For dere som er medlemmer - eller vurderer å bli det - er derfor totalproduktet bedre enn noen gang.

Veldig positive innmeldingstall, kan vi også bremse utmeldingstakten?
Bekymringen jeg skrev om innledningsvis er nå borte med tanke på innmeldingstakten, dette er svært hyggelig, og det er en fornøyelse å hente ut statistikk hver uke og sende tallene til "sjefen" (Marianne Røhme, daglig leder).

Etter en forsiktig vekst i årets første fire måneder har antall nyinnmeldinger skutt i været de siste to månedene. I mai og juni hadde vi 163% flere innmeldinger enn for samme periode i fjor, og for 1. halvår samlet er veksten på 70%.

Egentlig har antall innmeldinger vært bra også de foregående årene, men utmeldingene ved årsslutt har vært noe høyere enn antall innmeldinger gjennom året. Hva som skjer når vi kommer til desember/januar er derfor veldig spennende. Jeg håper virkelig du blir med oss videre, slik at du og andre kan ha glede av Kondis også i framtiden.

Ikke medlem?
Blir du medlem bidrar du til at vi kan gjøre en enda bedre jobb.

Ha en fin løpesommer!
Hilsen Olav
 

Olav Engen (69) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.