Med 7 av 10 resultater blant menn og 3 av 10 resultater blant kvinner, bekrefter også rangeringene gitt under Hytteplanmila som det dominerende 10 km løpet når det gjelder raske tider. Rangeringene gir som tilsvarende rangering for 5 km prosentscore ut fra gjennomsnitt fra 1994-og 2015-utgavene av veterantabellene, samt for score ut fra hver av disse.

Blant menn var det som på 5 km Kristen Aaby som hadde det klart beste løpet på 10 km i fjor med 33.05 fra Hytteplanmila, en tid som ut fra alder gir 96.40 % som gjennnomsnitt fra 1994- og 2015-tabellene. Dernest følger Rune Opem med 31.05 fra Lustraløpet, en tid som gir 91.42 % score ut fra veterantabellene. Blant menn kommer også Øystein Mørk og Knut Eraker Hole over 90 % score med henholdsvis 31.34 (90.73 %) og 32.32 (90.11 %) også fra Hytteplanmila.

Noe jevnere er det på kvinnesiden, men Nina Wavik Ytterstad rangeres likevel som ganske klart best med 38.30 fra Hytteplanmila, en tid som gir 94.74 % ifølge veterantabellene. Som nestbest rangeres Inger Saanum med 38.42 og 93.17 % score fra 3. juledagsløpet i Mandal, mens Kari Langerud rangeres  som tredjebest med 41.41 og 90.64 % score fra Hytteplanmila.

10 beste menn

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA
(94)
WMA
(15)
WMA
(94/15)
1 Kristen Aaby, 57 år 33.05 Hytteplamila 96.32  96.47 96.40
2 Rune Opem, 43 år 31.05 Lustraløpet 91.58 91.26 91.42
3 Øystein Mørk, 44 år 31.34 Hytteplamila 90.87 90.60 90.73
4 Knut Eraker Hole, 47 år 32.32 Hytteplamila 90.16 90.06 90.11
5 Svein Egil Linnerud, 57 år 35.31 Hytteplamila 89.72 89.86 89.79
6 Are Birkeli, 48 år 33.04 Hytteplamila 89.41 89.36 89.39
7 Dag Sjøberg, 57 år 35.45 Sentrumsløpet 89.14 89.28 89.21
8 Bjørn Ivar Nilsen, 41 år 31.27 Kodalmila 89.24 88.81 89.03
9 Kjell Arne Olsen, 58 år 36.10 Hytteplamila 88.89 89.03 88.96
10 Per-Chr. Torgersrud, 41 år 31.42 Hytteplamila 88.54 88.12 88.33

10 beste kvinner

Pl. Navn, alder Tid Løp WMA (94) WMA (15) WMA (94/15)
1 Nina W. Ytterstad, 56 år 38.30 Hytteplanmila 93.64 95.84 94.74
2 Inger Saanum, 55 år 38.42 Mandal 3. juledag 92.20 94.14 93.17
3 Kari Langerud, 59 år 41.41 Hytteplanmila 89.24 92.04 90.64
4 Anne Nevin, 45 år 36.07 Trønder-Øst løpet 90.08 89.95 89.96
5 Kirsti M. Johnsen, 65 år 46.05 Fornebuløpet 86.47 90.49 88.48
6 Laila Falck, 50 år 38.55 Krokenmila, sep. 87.41 88.05 87.73
7 Julika Fidjeland, 57 år 42.05 Sommerløpet 86.57 88.83 87.70
8 Kari-Anne Veen, 48 år 38.18 10 for Grete 87.25 87.42 87.34
9 Else Bøifot, 53 år 40.29 Krokenmila, sep. 86.46 87.77 87.11
10 Siri Størmer, 49 år 38.58 Hytteplanmila 86.53 86.91 86.72