Inne i terminlistesiden for ditt arrangement kan du nå enkelt få lagt inn en presis markering av hvor startstedet for arrangementet er. Kartet kommer ut på et Google Map kart som gjør det enkelt å zoome inn/zoome ut og hvor leseren kan velge mellom kartmodus og "satelitt" modus.Trykk på "Velg i kart"

 


Du får opp et nytt vindu (popup)

 
  
Skriv inn adresse for startstedet. Kjenner du til nøyaktig gateadresse skriver du inn denne.
Trykk deretter GO oppe til høyre.


Zoom inn 100% å velg gjerne SATELLITE mood. Plasser markøren (krysset) så nøyaktig som mulig.


Velg så MAP mood og zoom ut til det nivået du ønsker leseren skal finne kartet.
Trykk deretter: "Kopier marker til kartside"Det ekstra vinduet lukker seg og du kommer tilbake til terminlista hvor nå adressen for kartet har lagt seg inn.


Oppdater terminlistesida.

 


Her vil leseren finne kartet på Terminlistesida for arrangementet.
Slik ser kartet ut for leseren. Ved å trykke på pilen oppe til venstre kan en få frem bare kartet.

 


Utsnitt av kartet og med Satellite modus, noe zoomet inn.