OSI oriententering og kartsjef og løypelegger bød i år på jomfruelig o-terreng i årets utgave av ultralangdistanse o-løper: Kjempesprekken. Det meste av de to lengste løypene på hhv 18 og 12 km var lagt til Heikampen mellom Langlia og Kikut, et terreng som tidligere ikke har vært kartlagt på et orienteringskart. Kjempesprekken har riktignok vært innom Heikampen tidligere, men da på et turkart i målestokk 1:25 000.

kj01.jpg
Foto: Øivind Due Trier

Løpet er et parløp der to og to må løpe sammen, men det er også mulig å løpe alene, men da utefor hovedkonkurransen. 103 løpere la i vei kl 11 fra KSI-hytta rett ved Nordmarkskapellet. Disse fordelte seg på totalt 4 løyper, 18, 12, 6 og 4 km. Det som møtte deltagerne i 12 og 18 km var et av o-historiens lengste strekk, på hele 4 km, Her var det en rekke veivalgsmuligheter, men det var to som pekte seg ut:: Venstre med mye sti og skogsbilvei eller et høyre med endel sti. Strekktidene viser at venstre var det beste. Det var også senere i løypene mange gode strekk med utfordrende veivalgsproblematikk.

kj03.jpg
Foto: Øivind Due Trier

Det var single løpere som kom først i mål i de fleste løyper, men siden dette er et parløp forbigås disse i stillhet.

I 18 km var det Lars Eid Nielsen og Halvor Saunes, Nydalen, som var raskest, vinnere av dameklassen ble Lea Rebekka Tonjer og Hanne Maria Vister,  OSI

. 12 km ble vunnet av Jan Tore Henriksen Nydalens SK og  Harald Iwe, IL GeoForm, mens beste damepar her ble Anine Lome og Mona Lome, Hamar OK.

kjempesprekk01.jpg6 km ble vunnet av Sigbjørn Modalsli og Knut Anders Løken, Fossum. Her ble det seier til Audrun Utskrapen, OSI og Aleidis Løken, Heming i dameklassen. (Foto: Modalsli)

4 km Nybegynner ble vunnet av et par fra Heming, Fridtjof Reusch og Christian Reusch.

Resultater 

Løyper og GPS veivalg

kj04.jpg
Foto: Øivind Due Trier

kj05.jpg
Foto: Øivind Due Trier

kj06.jpg
Foto: Øivind Due Trier

kj07.jpg
Foto: Øivind Due Trier

kj08.jpg
Foto: Øivind Due Trier

kj09.jpg
Foto: Øivind Due Trier Evighetsmaskinen Mr Kjempesprekken Bjørn Hem