Dette er den tredje undersøkelsen som blir sendt ut i forbindelse med prosjektet vi fikk støtte til fra Stiftelsen Dam i fjor. Hittil har det blitt sendt ut to spørreundersøkelser. Du kan lese mer om resultatene her:

Mindre angst og depresjon blant Kondismedlemmer under koronanedstengingen

Mange trenger trening som beskyttelse mot angst og depresjon

Videre vil det bli sendt ut to undersøkelser til neste år – én i januar og én i august – og til slutt en undersøkelse i august 2023. Dette for å se om svarene Kondismedlemmene gir er som en følge av koronapandemien eller ikke. 

Håper dere som mottar undersøkelsene på e-post er flinke til å svare. Målet med arbeidet er å få mer kunnskap om hva som motiverer til fysisk aktivitet. På den måten kan Kondis, og andre som henvender seg til aktive voksne, lettere skreddersy gode tilbud til denne gruppen. 

Stiftelsen Dam 

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge, deriblant Kondis. 

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Kondis fikk i fjor 475.000 kroner i støtte til dette prosjektet. I år fikk vi ytterligere 603.000 kroner til et nytt prosjekt der vi skal etablere nettbaserte treninger og en trenerutdanning for Kondistrenerne. 

 

 

Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957