Selv om det fortsatt er vinter og vintersesong de fleste steder, er det med årets to første måneder unnagjort likevel mange som har oppnådd resultater fra løp både hjemme og utenlands, og Kondis sine statistikker for distansene 5 km til maraton har dermed også kommet i gang.

Statistikkene omfatter som tidligere år de beste uansett alder samt aldersbaserte statistikker for ungdom og veteraner. Ungdomsstatistikkene går fra klasse 10-11 år (kun 5 km), 12-13 år og deretter to-årsklasser opp til 20-22 år (U23-klasse) mens veteranstatistikkene omfatter 5-års klasser fra 40 år. Etter Kondis' regler bestemmes klasse ut fra alder oppnådd i løpet av året og ikke alder løpsdato. Som påpekt flere ganger, er det kun resultater fra kontrollmålte og godkjente løyper som kommer med på statistikkene. Hvilke løyper dette er skal framgå fra Terminlista (db.kondis.no) eller man kan også se oversikten Kontrollmålte løyper.

Ser man på statistikkene for de beste, er det så langt disse resultatene som er de beste for kvinner og menn:

  Menn Kvinner
Maraton 2.37.03 Eirik Gundersen 3.00.48 Mona Grindberg
Halvmaraton 1.06.04 Andreas Myhre Sjurseth 1.14.44 Ida Bergsløkken
10 km 31.54 Thomas Asgautsen 34.18 Vienna Søyland Dahle
5 km  13.37r Sondre Nordstad Moen 17.01 Eli Anne Dvergsdal

 

Mest å merke er tiden til Sondre Nordstad Moen fra Monaco Run i februar, 13.37 som er ny norsk rekord på 5 km. Nordstad Moen hadde selv den gamle rekorden på 13.44 oppnådd for to år siden som offisiell 5 km passeringstid i Birell Grand Prix i Praha.  


Årets første statistikker finner man her: De beste | Ungdom | Veteran


admin: adform id #567066