Kondismedlem Sponset innhold

Tom-Rune Bertelsen, eneste med fire fullførte løp så langt

Tom-Rune Bertelsen, eneste med fire fullførte løp så langt
Etter Bergen Ultra står nå Tom Rune Bertelsen igjen som den eneste med mulighet til å fullføre samtlige fem norske ultraløp som inngår i Hytteplanken.
32 løpere kan fortsatt oppnå Hytteplan-ken.
For å oppnå Hytteplan-ken må en ha fullført minst 3 av årets norske ultraløp. Etter Bergen Ultra i helgen er det 14 løpere som allerede har klart kravet.

Disse 14 er:
Tom-Rune Bertelsen
Atle Berntsen
Per Olav Bøyum
Olav Engen
Nina Annette Hongseth
Espen Konglevoll
Ragnar Nygård
Svein Vidar Olsen
Ole Arne Schlytter
Tor Arne Stjern
Rune Tidemann
Mons Øyvind Tingelstad
Anders Tøsse
Henrik Aasbø

Følgende 13 har 2 løp og er påmeldt til Bislett 12&24 timers:
Per Gunnar Alfheim
Ståle Danielsen
Lillemor Grønntun
Helge Hafsås
Inge Asbjørn Haugen
Per Audun Heskestad
Thore Kristensen
Ragnar Lorentsen
Frants Mohr
Eirik Nossum
Oddvar Røsten
Peter Tubaas
Oline Yksnøy