Som vi skrev i forhåndmeldingen for Jessheim VIntermaraton ble løypa kontrollmålt 10. november av Kondis sin løypemåler, Asbjørn Ringstad.

Jessheim er i kontinuerlig endring, og nye byggeprosjekter og veiomlegginger har gitt løypejusteringer hvert år. Løypa er egentlig den samme, men endringene f. eks. i et lyskryss som har blitt til rundkjøring medførte behov for ny måling.

Med denne kontrollmålinga har Kondis sine løypemålere kontrollmålt hele 34 løp i år. Uten Kondis måtte du ha dratt til utlandet for å få en pers på diverse distanser. 

Kondis gjør denne jobben gratis for arrangørene og sørger for at løperne kan ha sine perser og vet at tidene i over 200 løp er gjort i korrekt målte løyper. 

Setter du pris på de kontrollmålte løypene i Norge: BLI MEDLEM I KONDIS!

 

LØYPER KONTROLLMÅLT AV KONDIS

  • 215 løp med blant annet:
  • 48 maraton
  • 79 halvmaraton
  • 107 10 km-løp
  • 85  5 km-løp
     

Kondis gir deg oversikten over alle de 215 kontrollmålte løpene


Blant våre oversikter er:

 

Kontrollmåling av løyper i Norge

Kontrollmåling av løyper i Norge er det Kondis som står for, og de danner grunnlaget for all statistikk i løyper utenfor bane i Norge.

Alt dette arbeidet gjør Kondis gratis, men det gjør seg ikke sjøl og vi er derfor svært avhengig av en så stor medlemsmasse som mulig. Akkurat som Olav Engen skriver om i artikkelen:  Kondis.no er i realiteteten en kjempestor dugnad

Så setter du pris på de kontrollmålte løypene i Norge: BLI MEDLEM!
 

Kondis-løypemålerne blir autorisert i henhold de retningslinjene som er gitt i IAAFs regel nummer 240 paragraf 3 i "The IAAF Handbook".

Hovedansvarlig for løypemåling i Kondis og ansvarlig for autorisering av nye løypemålere er Vidar Dvergedal. E-post: Vidar Dvergedal

Våre løypemålere blir autorisert i henhold til de retningslinjene som er gitt i IAAFs regel nummer 240 paragraf 3 i "the IAAF Handbook". Når det gjelder selve måleteknikken som anvendes, så er den utviklet av "Road Racing Club of America" og "Road Runners of England".

Ta kontakt med Vidar Dvergedal eller en av de andre autoriserte løypemålerne dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å gjøre en avtale om kontrollmåling.

Selve kontrollmålingen utføres som en gratis tjeneste til arrangørene av løpsarrangementer i Norge. Arrangørens utgifter er å dekke reise- og eventuelt oppholdskostnader for løypemåleren.

Eksempel på hvordan kontrollmåling foregår kan ses i artikkelen med både bilder og video fra målingen av Grimstad Maraton.