Pressemelding fra arrangøren

Arrangementet:
Dale IL, Bergsdalen UL og Voss Syklelubb arrangerer i år for 7. gong Bergsdalen Opp, eit motbakkerenn, -ritt og -løp. Rittet går på sykkel, rennet på rulleski og løp på beina. Distansen er frå Dale til Storefossen, ca 4 km med jamn 10% stigning på asvaltert veg.

Turgåarar som vil støtta arrangementet, få registret deltaking og bidra til ei flott ramme undervegs eller i målområdet kan melda seg på i Trim- og Turklassen som er utan tidtaking.

Ansvarlege Arrangører:
Løp:             Dale IL
Rulleski:       Bergsdalen UL
Sykkel:         Voss Sykleklubb

Premiar:

Sykkel menn uansett klasse:
1.Dalegenser + Kr. 3000,-
2.Dalegenser
3.Dalegenser

Sykkel kvinner uansett klasse:
1.Dalegenser + Kr 3000,-
2.Dalegenser
3.Dalegenser

Løp Menn uansett klasse:
1.Dalegenser + Kr. 3000,-
2.Dalegenser
3.Dalegenser

Løp Kvinner uansett klasse.
1.Dalegenser + Kr. 3000,-
2.Dalegense
3.Dalegenser

Rulleski Menn uansett klasse og uansett klassisk eller fristil.
1. Dalegenser + Kr. 3000,-
2. Dalegenser
3. Dalegenser

Rulleski Kvinner uansett klasse og uansett klassisk eller fristil
1. Dalegenser + Kr. 3000,-
2. Dalegenser
3. Dalegenser

Løyperekordar Sykkel, Løp og Rulleski:
Løyperekord for sykkel, løp og rulleski (uansett klassisk eller fristil) separat kvinner/menn blir premiert med kr. 1000.

Tur og trim utan tidtaking:
4 stk Dale-genser vert trekt på startnummer. 

Mer: Dersom du skal vera med i loddtrekningen om premiar må du vera påmeldt innan kl 18.00 fredag 15. juni.
Dersom ein ikkje er til stades under premieutdelinga, må premien hentast innan 14 dagar hos Petersen Handleri på Dale.

Bergsdalen Opp kjem til å bli arrangert kvart år framover.
Det er sett opp premiar for deltaking 5, 10 gonger osv.

Påmelding
Påmelding skjer på Bergsdalen Opp si nettside, denne sida.(Klikk på link)

Dersom du ikkje får dette til, send ein epost til bergsdalenopp@daleil.org med alle opplysningar som er krevd i påmeldingsskjemaet.


Deltakaravgift:
Sykkel, Løp og rulleski: Kr 250+kr15 (gebyr).
Tur og Trim født i 1999 eller tidlegare: kr 200+kr15 (gebyr).
Tur og Trim født i 2000 eller seinare: Kr 50+kr.15 (gebyr)
Du kan også føreta etterpåmelding på rennkontoret i Dale Ungdomskule arrangementdagen.
Deltakaravgifta er då auka til kr. 350 + kr 15 i omkostnader for alle klassar med tidtaking, og det er fare for kø og venting. Me oppmoar difor sterkt til påmelding innan fredag kl 2400.

For deltakarar med tidtaking gjeld i tillegg fyljande fristar for påmelding og avgifter:

Fredag   15, Juni kl 1800. Påmeldingfrist dersom du vil delta i loddtrekning av premiar.

Fredag   15. Juni kl 2400: Påmeldingsavgifta aukar til kr 350 for alle untatt Trim og Tur samt Sykkel Trim.

Laurdag 16. Juni kl 1200: Etterpåmelding slutt.
 

Deltakarar i Trim- og Turklassen utan tidtaking kan melda seg på fram til kl 1230 arrangementdagen.


Startnummer kan hentast slik:
Fredag 15. Juni mellom kl 1900 og 2000 i sekretariatet.
Lørdag 16. Juni mellom kl 0900 og 1200 i sekretariatet.

Startrekkefylje:
Kl 0000 Trim- og Turklasse kan starta når dei vil men seinast kl 1200.
Kl 1200: Sosial fellesstart for Trim og Turklasse.
Kl 1300 Fellesstart Sykkel inkludert Sykkel utan tidtaking 13-16 år
Kl 1310 Fellesstart Løp. 
Kl 1320 Fellesstart Rulleski Klassisk og Fristil.

Målområdet:
Mål er ved Storefossen 4 km lengre fram og 400 m opp. Her får du forfriskingar og sekken din utlevert. Husk at syklistar ikkje kan sykla ned att før hovuddelen av andre deltakarar er i mål. Klarsignal blir gjeve.
 

Fullstendig program klikk her


IMG_4097.jpg
Trond Ove Vik har akkurat passert demingen og har kun et par svinger igjen opp til mål

Tidligere Kondis-reportasjer

2012: Bergsdalen opp på sykkel, ski og løp
2013: Sverre Morten Slethaug til tops i Bergsdalen
2014: Suksess for Bergsdalen Opp under Daledagane
2016: Espen Roll Karlsen og Rebecca Hilland vant Bergsdalen Opp
2017 : 200 deltok i vellukka Begsdalen Opp på laurdag