23. februar ble Orremila kontrollmålt på nytt etter omlegging av traseén

Løypemåler Ingolf Dale sørget for at Orremila er på akkurat 10,000 m og inngår i de 101 løypene på 10 km som Kondis har kontrollmålt.

De siste tre årene har Kondis kontrollmålt løyper i 86 arrangementer med henholdsvis 26, 30 og 30 i årene 2014, 2015 og 2016.


Med den siste målingen finner du:

  • 207 løp med blant annet:
  • 47 maraton
  • 77 halvmaraton
  • 101 10 km-løp
  • 82  5 km-løp
     

Kondis gir deg oversikten over alle de 207 kontrollmålte løpene


Blant våre oversikter er:

 

Kontrollmåling av løyper i Norge

Kontrollmåling av løyper i Norge er det Kondis som står for
og de danner grunnlaget for all statistikk i løyper utenfor bane i Norge.

Alt dette arbeidet gjør Kondis gratis, men det gjør seg ikke sjøl og vi er derfor svært avhengig av en så stor medlemsmasse som mulig. Akkurat som Olav Engen skriver om i artikkelen:  Kondis.no er i realiteteten en kjempestor dugnad

Så setter du pris på de kontrollmålte løypene i Norge: BLI MEDLEM!